Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyInterwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja VIII Wychowanie i profilaktykapracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy MOS, pracownicy MOW, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści szkolni zajmujący się profilaktyką agresji i przemocy rówieśniczej, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie prowadzone jest od 14 listopada do 14 grudnia 2023
Warsztat"Rynek pracy dostępny dla wszystkich" szkolenie w ramach kompleksowego programu... Doradztwo zawodowedoradcy zawodowi ze szkół i placówek, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli20.12.2023
20.12.2023
20.12.2023
19.12.2023
19.12.2023
19.12.2023
18.12.2023
18.12.2023
18.12.2023
16.12.2023
16.12.2023
16.12.2023
15.12.2023
15.12.2023
15.12.2023
14.12.2023
14.12.2023
14.12.2023
13.12.2023
13.12.2023
13.12.2023
12.12.2023
12.12.2023
12.12.2023
11.12.2023
11.12.2023
11.12.2023
08.12.2023
08.12.2023
08.12.2023
07.12.2023
07.12.2023
07.12.2023
SzkolenieNauczanie języka polskiego jako drugiego Języki obce08.12.2023 - 09.12.2023
Warsztat "Wektory życia" -warsztaty dla nauczycieli realizatorów zajęć w ramach kompleksowego... Wychowanie i profilaktyka15.12.2023 - 17.12.2023
10.12.2023 - 12.12.2023
09.12.2023 - 16.12.2023
09.12.2023 - 12.12.2023
08.12.2023 - 15.12.2023
08.12.2023 - 15.12.2023
08.12.2023 - 15.12.2023
08.12.2023 - 10.12.2023
08.12.2023 - 10.12.2023
08.12.2023 - 10.12.2023
05.12.2023 - 09.12.2023
04.12.2023 - 12.12.2023
04.12.2023 - 09.12.2023
02.12.2023 - 08.12.2023
02.12.2023 - 07.12.2023
01.12.2023 - 06.12.2023
01.12.2023 - 04.12.2023
01.12.2023 - 03.12.2023
01.12.2023 - 03.12.2023
01.12.2023 - 03.12.2023
01.12.2023 - 03.12.2023
30.11.2023 - 07.12.2023
29.11.2023 - 30.11.2023
25.11.2023 - 09.12.2023
25.11.2023 - 09.12.2023
25.11.2023 - 02.12.2023
24.11.2023 - 02.12.2023
24.11.2023 - 26.11.2023
24.11.2023 - 26.11.2023
24.11.2023 - 26.11.2023
24.11.2023 - 26.11.2023
21.11.2023 - 28.11.2023
20.11.2023 - 27.11.2023
20.11.2023 - 21.11.2023
18.11.2023 - 02.12.2023
17.11.2023 - 19.11.2023
17.11.2023 - 19.11.2023
webinariumPowstanie Wielkopolskie 1918-1919. Historia i pamięć Edukacja historyczna i obywatelska12.12.2023
KonferencjaRola i znaczenie Sektorowych Rad oraz Klastrów w dostosowaniu szkolnictwa branżowego... Kształcenie zawodowedyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy szkół i placówek, kadra kierownicza placówek doskonalenia nauczycieli, kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych14.12.2023
Stacjonarne Uczymy się na błędach! Skuteczna korekta błędów na lekcji języka niemieckiego w... Język niemieckiCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci27.01.2024