Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
StacjonarneZasoby i potrzeby uczniów w grupie/klasie zróżnicowanej – klasy IV-VIII szkoły podstawowej Specjalne potrzeby edukacyjneprzedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele szkół i placówek30.03.2023 - 31.03.2023
szkolenie e-learningoweABC Profilaktyki - Szkolenie e-learningowe 27.03-24.04.2023 r. Wychowanie i profilaktykapracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych27.03.2023 - 24.04.2023
webinariumMetodyczne wykorzystanie modeli 3D na lekcji Laboratoria Przyszłościnauczyciele, nauczyciele fizyki, nauczyciele przyrody27.03.2023
StacjonarneTematyka kulturoznawcza i realioznawcza na lekcjach języka niemieckiego Język niemieckiCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli01.04.2023
WarsztatInnowacyjne metody pracy wspierające rozwijanie myślenia matematycznego uczniów z... Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele konsultanci14.04.2023 - 28.04.2023
StacjonarneInspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem... Język niemieckiCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci15.04.2023
25.03.2023
StacjonarneNiemiecki językiem komunikacji na lekcji dotyczącej realioznawstwa Język niemieckiCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci22.04.2023
15.04.2023
StacjonarneWiedza kulturoznawcza i krajoznawcza na lekcjach języka niemieckiego Język niemieckiCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci15.04.2023
Kurs e-learningowyAkademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w placówce... Zarządzanie oświatąkadra kierownicza placówek doskonalenia nauczycieli17.04.2023 - 21.05.2023
SzkoleniePierwsza aktualizacja rocznych kwot dotacji na rok 2023 - zmiany w algorytmach... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST18.04.2023 - 19.04.2023