Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
webinariumDiagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz działania... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapsycholodzy, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych20.05.2021
13.05.2021
06.05.2021
webinariumPlanowanie i organizacja lekcji języka niemieckiego (w tym lekcji online) Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim18.05.2021
webinarium Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego (w tym w nauczaniu zdalnym) Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim25.05.2021
webinarium Uczniowskie e-portfolio Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim27.05.2021
webinarium Projekty językowe z wykorzystaniem zasobów Internetu Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim31.05.2021