Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
BlendedSzkolenie doskonalące dla wizytatorów realizujących zadania z zakresu ewaluacji zewnętrznej... Nadzór pedagogiczny20-07-2018 do 24-09-2018
E-learningProfilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Wychowanie i profilaktykanauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholog szkolny, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie prowadzone w terminie 10-31 sierpnia 2018r.
SzkolenieNarzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie z... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznaspecjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych28-08-2018
21-08-2018
Szkolenie„Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350. rocznica... Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskichnauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół29-11-2018 - 02-12-2018