Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
WarsztatTIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) w nauczaniu religii. Doskonalenie nauczycieli16.04.2024
WarsztatTIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) w nauczaniu religii. Doskonalenie nauczycieli18.04.2024
WarsztatTIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) w nauczaniu religii. Doskonalenie nauczycieli17.04.2024
Kurs e-learningowyProfilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka. Edycja VI Wychowanie i profilaktykanauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, pracownicy MOS, pracownicy MOW, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), Przedstawiciele kuratoriów oświaty, specjaliści szkolni, specjaliści szkolni zajmujący się profilaktyką agresji i przemocy rówieśniczej, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych02.04.2024 - 28.04.2024
Kurs e-learningowyWczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowanie interwencji. II edycja Wychowanie i profilaktykapracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele)Szkolenie prowadzone w terminie 23 kwietnia do 9 maja 2024 r.
SzkolenieUczeń z doświadczeniem migracji w szkole/szkolenia regionalne  Doskonalenie nauczycieli11.05.2024
29.04.2024
24.04.2024
23.04.2024
18.03.2024
StacjonarneĆwiczenia fizyczne przydatne w obronności. Edukacja dla bezpieczeństwadoradcy metodyczni, inne osoby zainteresowane, nauczyciele, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli25.04.2024
webinariumJak uczyć literatury? Praca z uczniem z Ukrainy na lekcjach języka polskiego w szkole... Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele konsultanci25.04.2024
webinariumPolska w NATO: historia i współczesność Edukacja historyczna i obywatelskaDoradcy metodyczni historii, Doradcy metodyczni WOS, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, Nauczyciele konsultanci historii, Nauczyciele konsultanci WOS26.04.2024
webinariumDiagnoza i pomoc młodzieży w kryzysie psychologicznym wywołanym doświadczeniem przemocy Resocjalizacja i socjoterapiapracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych29.04.2024