Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyPrzeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... Wychowanie i profilaktykaspecjaliści szkolni w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie prowadzone od 12 października do 14 grudnia 2020 roku.
webinariumMechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapedagodzy, psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych11.12.2020
27.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
webinarium Śmiech to zdrowie, czyli lekcja języka niemieckiego z humorem Języki obce30.11.2020
18.11.2020
webinarium Fonetyka na wesoło na lekcjach języka niemieckiego - na przykładzie wybranych problemów Języki obce30.11.2020
17.11.2020
Kurs e-learningowy"Jak stworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w świetle obowiązujących... Doradztwo zawodowedoradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych30.11.2020 - 17.12.2020
Konferencjae-Konferencja z cyklu „Moja przygoda ze szkołą ćwiczeń - Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń Cogito” Doskonalenie nauczycieli30.11.2020 - 01.12.2020
Kurs e-learningowyRozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii.  Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli01.12.2020 - 15.12.2020
webinariumSposoby i narzędzia służące rozpoznawaniu potrzeb osoby w sytuacji trudnej, kryzysowej,... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapedagodzy, psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych09.12.2020
02.12.2020
23.11.2020
16.11.2020
webinariumRola placówek doskonalenia nauczycieli w przygotowywaniu szkół i poradni do właściwego... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznadoradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych04.12.2020
03.12.2020
12.11.2020
05.11.2020
webinariumOddziaływania wychowawcze i profilaktyczne realizowane podczas edukacji zdalnej Wychowanie i profilaktykadyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjaliści szkolni, wychowawcy klas04.12.2020