Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowySzkolenie dla kadr nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół w rozwoju... Nadzór pedagogicznyWizytatorzy realizujący wspomaganie szkół w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów w procesie uczenia sięTermin szkolenia zostanie określony po zrekrutowaniu grupy liczącej minimum 24 uczestników
SzkolenieEgzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 Doskonalenie nauczycielidoradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci20.10.2022
19.10.2022
12.10.2022
10.10.2022
05.10.2022
03.10.2022
01.10.2022 - 20.10.2022
01.10.2022 - 20.10.2022
30.09.2022
28.09.2022
20.09.2022 - 20.10.2022
WarsztatIndywidualizacja nauczania a podnoszenie motywacji na lekcjach języka niemieckiego Języki obceCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci01.10.2022
SzkolenieFinansowanie zadań oświatowych przez samorządy w świetle obowiązujących przepisów Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST10.10.2022 - 11.10.2022
SzkolenieKościół katolicki a polski patriotyzm  Nauczanie religii11.10.2022 - 25.10.2022
SzkolenieHistoria polskiego ruchu narodowego – cz. 1  Edukacja historyczna i obywatelska15.10.2022 - 16.10.2022
WarsztatNiemiecki dla każdego - indywidualizacja procesu nauczania Języki obceCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci22.10.2022
SzkolenieKościół katolicki a kultura i oświata w Polsce  Nauczanie religii05.11.2022 - 06.11.2022
SzkolenieHistoria polskiego ruchu narodowego – cz. 2  Edukacja historyczna i obywatelska08.11.2022 - 22.11.2022
SzkolenieHistoria Kościoła katolickiego i katolicyzmu społecznego w Polsce – cz. 1  Edukacja historyczna i obywatelska19.11.2022 - 20.11.2022