Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyPrzeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... Wychowanie i profilaktykapracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie prowadzone od 8 stycznia do 31 marca 2021 roku.
Kurs e-learningowyInterwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego Wychowanie i profilaktykanauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy bibliotek pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, psycholog szkolny, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych01-31.03.2021
webinariumAktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiego Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim23.03.2021
02.03.2021
Blended learningZarządzanie placówką resocjalizacyjną w sytuacji kryzysowej (zarządzanie kryzysowe).... Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy MOW i MOS, wicedyrektorzy MOW i MOS11.03.2021 - 12.03.2021
09.03.2021 - 10.03.2021
03.03.2021 - 04.03.2021
25.02.2021 - 26.02.2021
webinariumNiemiecki dla nastolatków Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim05.03.2021
Kurs e-learningowyRozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Kompetencje kluczowe nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli08.03.2021 - 28.03.2021
SzkolenieWspółczesna Francja i nauczanie języka francuskiego - aktualizacja wiedzy o społeczno-kulturowej... Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka francuskiego., nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli12.03.2021 - 26.03.2021
webinariumWczesne rozpoznawanie zaburzeń uczenia się czytania i pisania u dzieci i uczniów... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapedagodzy, psycholodzy31.03.2021
16.03.2021
15.03.2021
webinariumAktywizacja uczniów na zdalnej lekcji języka niemieckiego Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim17.03.2021
24.02.2021
webinariumDiagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz działania... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapsycholodzy29.03.2021
22.03.2021