Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyProfilaktyka uzależnień behawioralnych. Edycja V Wychowanie i profilaktykanauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, nauczyciele konsultanci, pracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy)1-22.12.2021 r.
webinariumWsparcie kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i... Języki obce29.11.2021 - 10.12.2021
szkolenie e-learningowe"JESTEŚMY GRUPĄ" e-learning Wychowanie i profilaktykaPracownicy systemu oświatyTermin szkolenia: 30 listopada - 8 grudnia 2021 r.
szkolenie e-learningowe"PRZYWRACANIE UCZNIA SZKOLE" e-learning Wychowanie i profilaktykaPracownicy systemu oświatyTermin szkolenia: 7 - 15 grudnia 2021 r.
KonferencjaKonferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych Diagnoza psychologiczno-pedagogicznadyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy, psycholodzy, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych08.12.2021 - 09.12.2021
StacjonarneInformacja zwrotna i ewaluacja - Jak oceniać osiągnięcia naszych uczniów? Języki obceCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli11.12.2021
webinariumEfektywne metody nauczania języka rosyjskiego  Języki obce13.12.2021 - 17.12.2021
SzkolenieKontrola prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych  Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST13.12.2021 - 14.12.2021
Kurs e-learningowyZaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi... Resocjalizacja i socjoterapianauczyciele, pracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych14.12.2021 - 09.01.2022
webinariumWsparcie kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości narodowych i etnicznych Języki obce18.12.2021 - 20.12.2021