Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyEdukacja zdrowotna w szkole. Edycja II Promocja zdrowianauczyciele wychowania fizycznego, nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej, dyrektorzy szkół i specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli15.07.2021 - 28.08.2021
KonferencjaKonferencja online „Szkoła Kreatywności i Krytycznego Myślenia- wsparcie nauczycieli... Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskichdoradcy metodyczni, nauczyciele, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele II etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele zainteresowani tematyką i rozwojem kompetencji, pedagodzy, pedagodzy szkolni18.08.2021
szkolenie e-learningowe"Powrót do rytmu, czyli szkoła na nowo." Szkolenie z zakresu doskonalenia kompetencji... Wychowanie i profilaktykapracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ze szkół i placówek29.07.2021 - 09.08.2021
SzkolenieModuł prawny. Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2021/2022.... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST21.09.2021 - 22.09.2021
06.09.2021 - 07.09.2021
26.08.2021 - 27.08.2021
24.08.2021 - 25.08.2021
19.08.2021 - 20.08.2021
SzkolenieModuł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST21.09.2021 - 22.09.2021
09.09.2021 - 10.09.2021
26.08.2021 - 27.08.2021
24.08.2021 - 25.08.2021
19.08.2021 - 20.08.2021
SzkolenieModuł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi. Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST09.09.2021 - 10.09.2021
24.08.2021 - 25.08.2021
19.08.2021 - 20.08.2021
SzkolenieModuł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST06.09.2021 - 07.09.2021
26.08.2021 - 27.08.2021
SzkolenieModuł zarządzania zasobami ludzkimi. Monitorowanie pracy pracowników zdalnych i motywowanie... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST06.09.2021 - 07.09.2021
SzkolenieModuł zarządzania kryzysowego Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST09.09.2021 - 10.09.2021
SzkolenieModuł technologiczny. Zarządzanie usługami informatycznymi na poziomie organu prowadzącego... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST21.09.2021 - 22.09.2021