Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
KonferencjaE-konferencja: Szkoła od NOWa - od teorii do praktyki, czyli o tym, w jaki sposób... Wspieranie szkół i nauczycielidoradcy metodyczni, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, kadra kierownicza, nauczyciele, pracownicy bibliotek, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli27.10.2021 - 28.10.2021
webinariumOchrona zdrowia psychicznego – promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka i wsparcie... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapedagodzy, psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych26.11.2021
05.11.2021
29.10.2021
22.10.2021
15.10.2021
szkolenie e-learningoweOrganizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego - kuratorium Kształcenie zawodowePrzedstawiciele kuratoriów oświaty, wizytatorzy kuratorium oświaty29.10.2021 - 17.11.2021
Kurs e-learningowyEfektywna praca w klasie zróżnicowanej Specjalne potrzeby edukacyjnespecjaliści i nauczyciele uczący w klasach IV-VIII szkół podstawowych, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych02.11.2021 - 13.12.2021
webinariumMechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapedagodzy, psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych01.12.2021
24.11.2021
17.11.2021
03.11.2021
02.11.2021
webinariumInterwencja kryzysowa – rozpoznawanie, reagowanie, pomoc.  Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapedagodzy, psycholodzy, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych30.11.2021
22.11.2021
16.11.2021
10.11.2021
03.11.2021
SzkolenieAktywizacja i motywacja uczniów na zdalnej i stacjonarnej lekcji języka niemieckiego  Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim, nauczyciele konsultanci06.11.2021
23.10.2021
webinariumGramatyka na lekcji języka niemieckiego stacjonarnej i online, synchronicznie i asynchronicznie Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim, nauczyciele konsultanci09.11.2021
webinariumRozwijanie umiejętności mówienia na lekcjach języka niemieckiego Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim, nauczyciele konsultanci09.11.2021
SzkolenieNauka języka niemieckiego poprzez ruch Języki obceCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci10.11.2021