Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyPrzeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury "Niebieskie... Wychowanie i profilaktykanauczyciele, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści szkolni, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki23.05.2023-02.07.2023
SzkolenieUczeń z doświadczeniem migracji w szkole/szkolenie regionalne  Doskonalenie nauczycieli28.08.2023
28.08.2023
26.06.2023
14.06.2023 - 15.06.2023
12.06.2023
12.06.2023
09.06.2023
31.05.2023
23.05.2023
10.05.2023
09.05.2023
26.04.2023
22.04.2023
KonferencjaKonferencja online "Współpraca szkół branżowych z pracodawcami" Kształcenie zawodowedoradcy metodyczni, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy kuratoriów oświaty, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, wizytatorzy kuratorium oświaty13.06.2023
SzkolenieGR.1_Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych – psychologów... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapsycholodzy15.06.2023 - 22.06.2023
Kurs e-learningowyPlanowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji Promocja zdrowiadyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli15.06.2023-10.07.2023
SzkolenieGR.2_Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych – psychologów... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapsycholodzy16.06.2023 - 26.06.2023
webinariumJęzyk łaciński i kultura antyczna drogą do zrozumienia dziedzictwa cywilizacyjnego Europy Wdrożenie podstawy programowejdyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli23.06.2023
16.06.2023
SzkolenieGR.3_Szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych – psychologów... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapsycholodzy19.06.2023 - 03.07.2023
SzkolenieWsparcie kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości romskiej Języki obce19.06.2023 - 21.06.2023
SzkolenieKażda złotówka jest ważna - narzędzia optymalizacji wydatków na oświatę Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST19.06.2023 - 20.06.2023