Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyProfilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja V Wychowanie i profilaktykanauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychKurs trwa w dniach 16.08.2022 do 16.09.2022
SzkolenieModuł prawny. Dokumentacja dyrektora szkoły, w tym nadzoru pedagogicznego, realizacji... Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół29.08.2022 - 30.08.2022
24.08.2022 - 25.08.2022
22.08.2022 - 23.08.2022
17.08.2022 - 18.08.2022
SzkoleniePrzygotowanie do roku szkolnego 2022/2023. Nowe rozwiązania prawne i ich implikacje praktyczne Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół30.08.2022
26.08.2022
25.08.2022
24.08.2022
22.08.2022
18.08.2022
17.08.2022
webinariumDiagnoza funkcjonalna w pracy specjalisty – teoria i wskazania praktyczne. Diagnoza psychologiczno-pedagogicznaspecjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych23.08.2022
14.07.2022