Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
ForumEfektywne metody nauczania języka rosyjskiego  Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka rosyjskiego, nauczyciele konsultanci04-04-2020 - 05-04-2020
Kurs e-learningowyProfilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka Edycja III Wychowanie i profilaktykanauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie prowadzone w terminie 1-30 kwietnia 2020r.
Kurs e-learningowyPrzeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... Wychowanie i profilaktykaspecjaliści szkolni w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie odbędzie się w terminie: 23 marca do 30 kwietnia 2020 r.
WarsztatSkuteczne strategie w uczeniu się i nauczaniu języka niemieckiego Języki obcenauczyciele języka niemieckiego drugiego i trzeciego etapu edukacji 18-04-2020
16-04-2020
02-04-2020
19-03-2020
08-02-2020
WarsztatUczenie się we współpracy czyli jak przygotować ciekawszą, efektywną i aktywizującą... Języki obcenauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół20-05-2020
28-04-2020
18-04-2020
19-03-2020
09-03-2020
21-02-2020
19-02-2020
Wybrane szkolenia

Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego  

Termin: 2020-04-04

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... 

Termin: Szkolenie odbędzie się w terminie: 23 marca do 30 kwietnia 2020 r.


Kalendarz szkoleń