Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyNadzór JST nad działalnością oświatową na jej terenie Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JSTSzkolenie jest prowadzone w trybie ciągłym. Zakończenie szkolenia 31 grudnia 2021.
Kurs e-learningowyArkusz organizacyjny szkoły/placówki a finansowanie oświaty Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JSTSzkolenie jest prowadzone w trybie ciągłym. Zakończenie szkolenia 31 grudnia 2021.
Kurs e-learningowyFinansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JSTSzkolenie jest prowadzone w trybie ciągłym. Zakończenie szkolenia 31 grudnia 2021.
Kurs e-learningowyDotacje oświatowe i obowiązki organu prowadzącego, jako organu dotującego Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JSTSzkolenie jest prowadzone w trybie ciągłym. Zakończenie szkolenia 31 grudnia 2021.
Kurs e-learningowyObowiązki organu prowadzącego wobec nauczycieli Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JSTSzkolenie jest prowadzone w trybie ciągłym. Zakończenie szkolenia 31 grudnia 2021.
Kurs e-learningowyRola jednostki samorządu terytorialnego w podnoszeniu jakości edukacji Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JSTSzkolenie jest prowadzone w trybie ciągłym. Zakończenie szkolenia 31 grudnia 2021.
Kurs e-learningowyWskaźniki oświatowe i ich wykorzystanie w diagnozie lokalnego systemu oświaty Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JSTSzkolenie jest prowadzone w trybie ciągłym. Zakończenie szkolenia 31 grudnia 2021.
SzkolenieUczeń z doświadczeniem migracji w szkole/szkolenie regionalne Doskonalenie nauczycieli28.06.2021 - 29.06.2021
28.06.2021
22.06.2021
21.06.2021 - 23.06.2021
21.06.2021 - 22.06.2021
16.06.2021
16.06.2021
14.06.2021
10.06.2021
04.06.2021
25.05.2021
24.05.2021 - 07.06.2021
28.04.2021
SzkolenieZarządzanie interaktywną lekcją za pomocą monitora interaktywnego oraz urządzeń mobilnych Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli23.06.2021 - 25.06.2021
15.06.2021 - 18.06.2021
KonferencjaWdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych Kształcenie zawodowedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele kuratoriów21.06.2021
Wybrane szkolenia

Indywidualne spotkanie doradcze 

Termin: 16.06.2021

Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole/szkolenie regionalne 

Termin: 28.06.2021 , 28.06.2021 , 22.06.2021 , 21.06.2021 , 21.06.2021 , 16.06.2021 , 16.06.2021 , 14.06.2021 , 10.06.2021 , 04.06.2021 , 25.05.2021 , 24.05.2021 , 28.04.2021

Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym w kształceniu dorosłych 

Termin: 21.06.2021


Kalendarz szkoleń