Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Warsztat"Rynek pracy dostępny dla wszystkich" szkolenie w ramach kompleksowego programu... Doradztwo zawodowe28.08.2024
12.06.2024
06.06.2024
06.06.2024
05.06.2024
04.06.2024
04.06.2024
03.06.2024
03.06.2024
31.05.2024
webinariumKanon sentencji i przysłów łacińskich w pracy nauczyciela humanisty. Po co uczyć się łaciny? Rozwój kompetencji językowychdoradcy metodyczni, kadra kierownicza, nauczyciele, nauczyciele konsultanci05.06.2024
03.06.2024
SzkolenieDiagnoza różnicowa zaburzeń mowy i języka Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych03.06.2024
SzkolenieUczeń z doświadczeniem migracji w szkole/szkolenia regionalne  Doskonalenie nauczycieli12.06.2024
12.06.2024
04.06.2024
22.05.2024 - 23.05.2024
20.05.2024
15.05.2024
15.05.2024
11.05.2024
29.04.2024
24.04.2024
24.04.2024
23.04.2024
18.03.2024
SzkolenieDiagnoza kryterialna niepełnosprawności intelektualnej i jej konsekwencje dla organizacji... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapsycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej19.06.2024
10.06.2024
17.05.2024
10.05.2024
08.05.2024
webinariumOjcowie Założyciele Unii Europejskiej Edukacja historyczna i obywatelskanauczyciele historii10.06.2024
SzkolenieRozwijanie kreatywności dzieci/uczniów - edukacja wczesnoszkolna Specjalne potrzeby edukacyjneprzedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele szkół i placówek11.06.2024
webinariumDrzewa i lasy w edukacji klimatycznej w szkole Brakdoradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele przyrody11.06.2024
SzkolenieKompetencje cyfrowe w nauczaniu przedmiotów matematycznych w szkole ponadpodstawowej Kompetencje kluczowe dyrektorzy i specjaliści ze szkół (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe), nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia), nauczyciele uprawnieni do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, specjaliści ds. fizyki, chemii, przyrody/biologii, specjaliści ds. matematyki i informatyki18.06.2024 - 25.06.2024
KonferencjaJęzyk francuski dla potrzeb zawodowych Język francuskiCzynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego pracujący w placówkach systemu edukacji, metodycy i konsultanci , doradcy metodyczni, nauczyciele języka francuskiego., nauczyciele konsultanci25.06.2024