Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyTworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie Promocja zdrowiadyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu Szkoła Promująca Zdrowie01.04.2021-20.04.2021
webinariumNauczanie kooperatywne na lekcji języka niemieckiego online Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim23.04.2021
09.04.2021
Kurs e-learningowyRuch i zdrowe żywienie w szkole. II edycja Promocja zdrowiadyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, szkolni koordynatrzy promocji zdrowia26.04-17.05.2021 r.
webinariumEfektywny trening językowy, czyli ćwiczenia automatyzujące na lekcji online Języki obcenauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim27.04.2021
30.03.2021
Wybrane szkolenia

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... 

Termin: Szkolenie prowadzone od 8 stycznia do 31 marca 2021 roku.

Innowacyjne metody pracy z wychowankiem MOS/MOW: sztuka współczesna 

Termin: 19.04.2021

ABC doradcy metodycznego 

Termin: temin szkolenia: 29.03.2021 r. – 9.05.2021 r.

Ruch i zdrowe żywienie w szkole. II edycja 

Termin: 26.04-17.05.2021 r.

Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie 

Termin: 01.04.2021-20.04.2021


Kalendarz szkoleń