Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyAkademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w szkole... Zarządzanie oświatądyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, dyrektorzy placówek oświatowych26.02.2024 - 25.03.2024
Kurs e-learningowyRuch i zdrowe żywienie w szkole. V edycja Promocja zdrowiadyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, szkolni koordynatrzy promocji zdrowiaSzkolenie prowadzone w terminie 29 lutego do 15 kwietnia 2024 r.
szkolenie e-learningoweKonstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów... Kształcenie zawodowedoradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego04.03.2024 - 24.03.2024
webinariumWpływ Ignacego Domeyki na rozwój cywilizacyjny Chile Edukacja historyczna i obywatelskadoradcy metodyczni, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele konsultanci04.03.2024
WarsztatGrupa I w godz. 9.00-12.00. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w... Wychowanie i profilaktykadoradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie05.03.2024
WarsztatGrupa II w godz. 13.00-16.00. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc... Wychowanie i profilaktykadoradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie05.03.2024
webinariumMotywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego Dydaktykadoradcy metodyczni, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, inne osoby zainteresowane, nauczyciele, nauczyciele konsultanci27.03.2024
20.03.2024