Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
KonferencjaKonferencja ,,Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły" Wychowanie i profilaktykanauczyciele, przedstawiciele kuratoriów, rodzice, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy)30.11.2022
SzkolenieSzkolenie online dotyczące realizacji programu "Dodać Sił" 2-3 grudnia 2022 r. Wychowanie i profilaktykaedukatorzy programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, realizatorzy programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”Termin szkolenia 2-3 grudnia 2022 r.
SzkolenieWsparcie kadry pedagogicznej szkół w realizacji edukacji mniejszości romskiej Języki obce03.12.2022 - 04.12.2022
Kurs e-learningowyMediacje jako efektywne narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole Nadzór pedagogicznyBrak przypisanych terminów
SzkolenieEgzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 Doskonalenie nauczycielidoradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci05.12.2022
20.10.2022
20.10.2022
19.10.2022
19.10.2022
12.10.2022
10.10.2022
05.10.2022
03.10.2022
30.09.2022
28.09.2022
webinariumDoświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania... Resocjalizacja i socjoterapiapracownicy MOS, pracownicy MOW05.12.2022 - 06.12.2022
webinariumNauki przyrodnicze na scenie - prezentacja zwycięskich projektów - edycja 2 Kompetencje kluczowe doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli07.12.2022
StacjonarnePodcasty edukacyjne jako praktyka innowacyjna w bibliotece pedagogicznej. Doskonalenie nauczycieli-bibliotekarzynauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych07.12.2022 - 08.12.2022
SzkolenieEdukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Ocena... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST08.12.2022 - 09.12.2022
KonferencjaModel wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) skoncentrowany na rodzinie i środowisku... Specjalne potrzeby edukacyjneinne osoby zainteresowane, kuratoria oświaty, liderzy WWR, nauczyciele i specjaliści prowadzący działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w systemie oświaty , pracownicy żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunowie dzieci do lat 3, przedstawiciele JST, przedstawiciele organów prowadzących, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele WOKRO08.12.2022