Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyTworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie Promocja zdrowiadyrektorzy i nauczyciele ze Szkół Promujących Zdrowie, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele kuratoriów, wojewódzcy, rejonowi i szkolni koordynatorzy programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”25.01.2023-08.03.2023
SzkolenieKształcenie specjalne i inne formy wsparcia uczniów w polskim systemie oświaty –... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST08.02.2023 - 09.02.2023
02.02.2023 - 03.02.2023
SzkolenieDotowanie oświaty niesamorządowej z uwzględnieniem zmian prawnych w 2023 roku Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST09.02.2023 - 10.02.2023
SzkolenieNadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do systemu informacji... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST16.02.2023 - 17.02.2023
SzkoleniePrzygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2023/2024. Arkusz... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST16.02.2023 - 17.02.2023
StacjonarneTematyka kulturoznawcza i realioznawcza na lekcjach języka niemieckiego Języki obceCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji., doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli04.03.2023
StacjonarnePozostając ciekawym – interkulturowe zadania na lekcjach języka niemieckiego Języki obceCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego szkół o profilu zawodowym oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim, doradcy metodyczni, nauczyciele języka niemieckiego od II etapu edukacyjnego (od klasy IV szkoły podstawowej), nauczyciele konsultanci06.03.2023
webinariumElementy gier i zabaw na krajoznawczej lekcji języka niemieckiego Języki obcedoradcy metodyczni, nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim, nauczyciele konsultanci25.03.2023