Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
Kurs e-learningowyPrzeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie... Wychowanie i profilaktykapracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznychSzkolenie prowadzone od 11 stycznia do 10 lutego 2022 roku.
szkolenie e-learningoweKonstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów... Kształcenie zawodowedoradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego31.01.2022 - 14.02.2022
Kurs e-learningowyInterwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego Wychowanie i profilaktykanauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy MOS, pracownicy MOW, psycholog szkolny, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych01-28.02.2022 r.
WarsztatEwaluacja i udzielanie informacji zwrotnej na lekcji języka obcego Języki obce03.02.2022
SzkolenieInterwencja kryzysowa w szkole. Jak poradzić sobie w po pandemicznej rzeczywistości? Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół10.02.2022 - 11.02.2022
SzkolenieModuł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi. Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST10.02.2022 - 11.02.2022
SzkolenieModuł prawny. Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST24.02.2022 - 25.02.2022
10.02.2022 - 11.02.2022
SzkolenieModuł zarządzania zasobami ludzkimi. Monitorowanie pracy pracowników zdalnych i motywowanie... Zarządzanie oświatąprzedstawiciele JST10.02.2022 - 11.02.2022
SzkolenieMotywowanie do rozwoju w kontekście rozwiązań obecnych w edukacji zdalnej  Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół14.02.2022 - 15.02.2022
SzkolenieZarządzanie szkołą z wykorzystaniem Microsoft 365 i/lub Google WorkSpace w pracy... Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół23.02.2022 - 24.02.2022