Wyszukaj szkolenie
Najbliższe szkolenia
RodzajNazwaObszar tematycznyAdresaciTermin
webinariumInterwencja kryzysowa – rozpoznawanie, reagowanie, pomoc.  Diagnoza psychologiczno-pedagogicznapedagodzy, psycholodzy, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych26.05.2022
19.05.2022
05.05.2022
28.04.2022
14.04.2022
SzkolenieUczeń, nauczyciel i pracownik ukraiński w polskim systemie oświaty – praktyczne rozwiązania... Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół04.07.2022
30.06.2022
29.06.2022
28.06.2022
27.06.2022
10.06.2022
01.06.2022
27.05.2022
26.05.2022
11.05.2022
webinariumDoświadczenie przeżyć traumatycznych, takich jak wojna, i jego znaczenie dla funkcjonowania... Resocjalizacja i socjoterapiapracownicy MOS, pracownicy MOW30.05.2022 - 31.05.2022
szkolenie e-learningoweKonstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego Kształcenie zawodowedoradcy metodyczni, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele konsultanci, nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy kuratoriów oświaty, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, wizytatorzy kuratorium oświaty30.05.2022 - 27.06.2022
webinariumOrganizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w... Diagnoza psychologiczno-pedagogicznadyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, psycholog szkolny, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych31.05.2022
23.05.2022
Kurs e-learningowyABC Profilaktyki Wychowanie i profilaktykanauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, pracownicy MOS, pracownicy MOW, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych1-30.06.2022
WarsztatNiemiecki po niemiecku Języki obceCzynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego ze stażem pracy nie dłuższym niż 5 lat04.06.2022
SzkolenieMetody i narzędzia wykorzystania literatury w realizacji kierunków polityki oświatowej... Biblioteki szkolne i pedagogicznenauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych06.06.2022 - 07.06.2022
SzkolenieModuł zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołami rozproszonymi. Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół08.06.2022 - 09.06.2022
06.06.2022 - 07.06.2022
SzkolenieModuł zarządzanie kryzysowe. Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole - sposoby... Zarządzanie w szkole i placówcedyrektorzy i wicedyrektorzy szkół13.06.2022 - 14.06.2022
06.06.2022 - 07.06.2022