Szczegóły szkolenia
"Rynek pracy dostępny dla wszystkich" szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy
"Rynek pracy dostępny dla wszystkich" szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy

Doradztwo zawodowe

Zespół ds. realizacji programu "Za życiem"

Brak adresatów

otwarty

Warsztat

Szkolenie nie jest skierowane do osób, które brały w nim udział w poprzednich turach.

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami
i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego.

Cel główny szkolenia, to przygotowanie kadr pedagogicznych szkół do podejmowania działań (w ramach swojej specjalności i prowadzonych zajęć / lekcji) ukierunkowanych na wsparcie uczniów, a w szczególności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji. 

Cele ogólne szkolenia:
 • Wdrażanie nauczycieli do efektywnego wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji prowadzących perspektywicznie do aktywności na rynku pracy.
 • Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat etapów rozwoju zawodowego człowieka.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na rzecz uczniów z obszaru doradztwa zawodowego w ramach różnych zajęć edukacyjnych na kolejnych etapach edukacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania szkolnej oceny funkcjonalnej jako narzędzia wspierającego uczniów w rozwijaniu własnego potencjału, 
  w szczególności kompetencji przydatnych na rynku pracy.
 • Aktualizacja wiedzy, a także doskonalenie umiejętności analizowania zjawisk i trendów na rynku pracy w kontekście szans na aktywność zawodową osób ze zróżnicowanymi potrzebami oraz skutecznego doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.
Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych.

Podzielone jest na dwa moduły:
1. Pierwszy moduł ma charakter samokształceniowy, realizowany na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
2. Drugi moduł warsztatowy - spotkanie online z trenerem w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają:
 • dodatkowe wsparcie w postaci poradników metodycznych z zakresu tranzycji, opracowanych na każdy etap edukacyjny;
 • pakiet materiałów/gadżetów szkoleniowych – zostanie przesłany pocztą na podany przez Ciebie adres;
 • przewodnik metodyczny ze scenariuszami lekcji i kartami pracy – wersja papierowa (wysłany zostanie razem z pakietem szkoleniowym) i online,
 • gra interaktywna do wykorzystania w szkołach, w której uczniowie będą mogli wcielić się w różne zawody i sprawdzić swoje predyspozycje;
 • trzy krótkometrażowe filmy edukacyjne pn: „Odkryj swoją pasję. Pasujące zawody”, „Pokaż, na co cię stać. Dostępny rynek pracy” oraz „Zdrowe wybory zawodowe”.

Warszawa

tranzycja@ore.edu.pl

Szkolenie skierowane do: pedagogów, psychologów, nauczycieli, doradców zawodowych.
Szkolenie nie jest skierowane do osób, które skorzystały już z niego w poprzednich turach.

29.08.2024 ( Szkoła Podstawowa w Sobótce | Trener: Monika Piechowicz-Kruk, 20 wolnych miejsc)

29.08.2024 (Zespół Szkól Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej ul. Filarowa | Trener: Waldemar Borowski | 15:00 - 18:00, 16 wolnych miejsc)

28.08.2024 (Termin indywidualny dla szkoły | Trener: Robert Fleischer| 10:00-13:00, 30 wolnych miejsc)

28.08.2024 (SP w Goleszowie | Trener: Waldemar Borowski | 13:00 - 16:00, 20 wolnych miejsc)

28.08.2024 (SP w Goleszowie | Trener: Waldemar Borowski | 9:00 - 12:00, 19 wolnych miejsc)

27.08.2024 (SP nr 3 w Cieszynie | Trener: Waldemar Borowski | 12:00 - 15:00, 20 wolnych miejsc)

26.08.2024 (Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie | Trener: Bienia-Fijas Joanna | 11:00 - 14:00, 20 wolnych miejsc)

10.07.2024 (SP Słoneczna Kraina Bielsko-Biała | Trener: Waldemar Borowski | 9:00-12:00, 7 wolnych miejsc)

28.06.2024 (SP 15 Mysłowice I grupa | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 9:00 - 12:00, 20 wolnych miejsc)

27.06.2024 (SP 24 Chorzów grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 12:05 - 15:05 , 16 wolnych miejsc)

27.06.2024 (SP 58 Katowice grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 9:00 - 12:00, 20 wolnych miejsc)

26.06.2024 (SP 14 Chorzów grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 12:05 - 15:05, 13 wolnych miejsc)

26.06.2024 (ZSP 25 Katowice (Nowsielski) grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 15:15 - 18:15, 18 wolnych miejsc)

26.06.2024 (ZSP 3 Katowice grupa II | Trener: Magdalena Lipiak | 8:00 - 11:00, 1 wolnych miejsc)

26.06.2024 (1 LO Mysłowice I grupa | Trener: Sylwia Tkocz | 9:00 - 12:00, 3 wolnych miejsc)

26.06.2024 (SP 17 Świętochłowice grupa II | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 9:00 - 12:00, 20 wolnych miejsc)

26.06.2024 (Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Cieszynie | Trener: Waldemar Borowski | 9:00 - 12:00, 11 wolnych miejsc)

25.06.2024 (SP 4 Świętochłowice grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 12:05 - 15:05, 2 wolnych miejsc rezerwowych)

25.06.2024 (ZSP 15 Katowice I grupa | Trener: Sylwia Tkocz | 15:00 - 18:00, 20 wolnych miejsc)

25.06.2024 (SP 17 Świętochłowice grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 15:15 - 18:15, 18 wolnych miejsc)

25.06.2024 (Kąty ( mazowieckie) grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 9:00 - 12:00, 4 wolnych miejsc)

25.06.2024 (Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Cieszynie | Trener: Waldemar Borowski | 9:00 - 12:00, 10 wolnych miejsc)

24.06.2024 (SP 2 Świętochłowice grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 12:05 - 15:05, 9 wolnych miejsc)

24.06.2024 (ZSP 18 Katowice I grupa | Trener: Sylwia Tkocz | 13:00 - 16:00, 19 wolnych miejsc)

24.06.2024 (SP w Łosiowie(opolskie) I grupa | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 15:15 - 18:15, 7 wolnych miejsc)

24.06.2024 (Trener: Monika Piechowicz-Kruk | godz: 16:00 - 19:00, 16 wolnych miejsc)

24.06.2024 (Grupa indywidualna I | Trener: Maciej Rakowski | 9:00 - 12:00, 17 wolnych miejsc)

24.06.2024 (SP 8 Świętochłowice grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 9:00 - 12:00, 7 wolnych miejsc)

20.06.2024 (Szkoła Podstawowa w Potępie I grupa | Trener: Sylwia Tkocz | 15:00 - 18:00, 19 wolnych miejsc)

20.06.2024 (SP 33 Katowice grupa I | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 15:15 - 18:15, 5 wolnych miejsc)

20.06.2024 (ZSiP 2 Katowice grupa III | Trener: Anna Stalmach-Tkacz | 9:00 - 12:00, 4 wolnych miejsc)