ZAŁÓŻ KONTO
Krok 1 z 2 1 2

Jeśli jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

 • Załóż własne konto

Oto kroki, które musisz wykonać:

 1. Wypełnij formularz ZAŁÓŻ KONTO swoimi danymi.
 2. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail.
 3. Otwórz wiadomość i kliknij w zawarty tam link aktywacyjny.
 4. Twoje konto zostanie aktywowane i będziesz mógł się zalogować.

Aby zapisać się na szkolenie

 1. Zaloguj się do systemu (jeśli masz już swoje konto)
 2. Wybierz szkolenie, w którym chcesz wziąć udział
 3. Wypełnij wszystkie niezbędne pola
 4. Potwierdź rejestrację
 5. Na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zapisanie się na wybrane szkolenie

W razie jakichkolwiek uwag czy pytań prosimy o kontakt.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 345 37 00, e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji w Serwisie szkolenia.ore.edu.pl oraz udziału w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Serwisu lub wycofania udzielonej zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji w Serwisie szkolenia.ore.edu.pl oraz udziału w szkoleniu. Zgoda na przetwarzanie i  publikację wizerunku jest dobrowolna, jej udzielenie nie jest warunkiem rejestracji w Serwisie ani udziału w szkoleniu.

Znajdź nas!