Logowanie

Jeżeli posiadasz już konto w systemie, wprowadź swój adres e-mail podany przy rejestracji oraz hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj, aby zalogować się do systemu.

Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij przycisk przypomnij hasło.

___________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 345 37 00, e-mail: iod@ore.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji w Serwisie szkolenia.ore.edu.pl oraz udziału w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Serwisu lub wycofania udzielonej zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji w Serwisie szkolenia.ore.edu.pl oraz udziału w szkoleniu. Zgoda na przetwarzanie i  publikację wizerunku jest dobrowolna, jej udzielenie nie jest warunkiem rejestracji w Serwisie ani udziału w szkoleniu.
Znajdź nas!