Szczegóły szkolenia
Szkolenie dla kadr nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w procesie uczenia się
Szkolenie dla kadr nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w procesie uczenia się

Nadzór pedagogiczny

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wizytatorzy realizujący wspomaganie szkół w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów w procesie uczenia się

Zgłoszenia KO

Kurs e-learningowy


online

Bronisław Michał Boryca, tel. 22 345 37 79

Termin szkolenia zostanie określony po zrekrutowaniu grupy liczącej minimum 24 uczestników