Szczegóły szkolenia
Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym
Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w doradztwie zawodowym

Kształcenie zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, doradcy zawodowi oraz osoby koordynujące doradztwo edukacyjno-zawodowe z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Kurs e-learningowy

Kurs adresowany jest do doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Termin realizacji kursu: od 27 stycznia do 16 lutego 2020 r.

Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.

Celem kursu jest:

 1. poszerzenie kompetencji merytorycznych doradców zawodowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zmian w doradztwie zawodowym
  oraz w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
 2. podniesienie umiejętności doradców zawodowych w zakresie:
 • gromadzenia i udostępniania informacji istotnych z punktu widzenia edukacji
  i pracy oraz aktualizowania ich na bieżąco;
 • indywidualnego poradnictwa kierowanego zarówno do uczniów, jak i ich rodziców,
 • planowania kariery w przyszłości zawodowej.


platforma e-learningowa ORE

Małgorzata Stępkowska-Olewnik, tel. 22 345 37 63, malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

 • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Uczestnik kursu musi również posiadać konto na stronie https://moodle.ore.edu.pl.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

 • Początek rejestracji: 16.01.2020 r. godz. 10.00, zakończenie rejestracji: 22.01.2020 r. godz. 22.00.

Uczestnicy szkolenia zostaną wybrani spośród zapisanych osób z uwzględnieniem następujących zasad rekrutacji:

 • uczestnikami kursu mogą być doradcy zawodowi i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 24 stycznia 2020 r. e-mail z informacją
o wyniku rekrutacji.


27-01-2020 - 16-02-2020
Nieaktywny