Szczegóły szkolenia
II Kongres Edukacji Klasycznej
II Kongres Edukacji Klasycznej

kultura, łacina, historia, wychowanie, edukacja klasyczna

Minister Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Akademia Zamojska

nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół, dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, przedstawiciele uczelni, wszytkie osoby zainteresowane tematyką, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele wiedzy o kulturze, nauczyciele łaciny, nauczyciele historii

celowany dla 300 uczestników

Stacjonarne

16 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się II Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Akademia Zamojska.

Podczas II Kongresu Edukacji Klasycznej prelegenci z Polski i zagranicy poruszą ważne tematy, tj. "znaczenie edukacji klasycznej dla współczesnego człowieka", "klasyczna paideia jako integralna uprawa człowieka" czy "muzyka jako sztuka wyzwolona". Zwieńczeniem Kongresu będzie dyskusja "Edukacja klasyczna wobec wyzwań współczesności" z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Na Kongres zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz edukatorów i konsultantów.

Program wydarzenia

Rejestracja trwa do 10 listopada, a lista uczestników zostanie ułożona zgodnie z kolejnością zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

W sprawach związanych z Kongresem prosimy o kontakt z prof. Piotrem T. Nowakowskim, kierownikiem Zakładu Podstaw Wychowania IBE pod numerem telefonu 604 177 396 lub drogą mailową p.nowakowski@ibe.edu.pl.


Zamek Królewski w Warszawie

prof. Piotr T. Nowakowski, tel. 604 177 396, p.nowakowski@ibe.edu.pl

16.11.2022 (Warszawa)
Nieaktywny