Szczegóły szkolenia
Webinarium online: Doskonalenie metodyki nauczania i realizacji sieci współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Temat szkolenia: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, jako wzmacnianie czynnika chroniącego w aspekcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Webinarium online: Doskonalenie metodyki nauczania i realizacji sieci współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Temat szkolenia: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, jako wzmacnianie czynnika chroniącego w aspekcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania

nauczyciele konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie, doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy kuratoriów oświaty

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele m.in. wychowania do życia w rodzinie, PDN, PPP, KO

webinarium

Szanowni Państwo,

zapraszamy w dniu 08.07.2024 r. w godz. 10.00-12.15 do udziału w webinarium online pn. Doskonalenie metodyki nauczania i realizacji sieci współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. 

Temat szkolenia: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, jako wzmacnianie czynnika chroniącego w aspekcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Cele:
1. Wsparcie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie w zakresie wiedzy, metod pracy oraz form stosowanych na zajęciach.
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w dziedzinie komunikacji interpersonalnej.

Zagadnienia:
1. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa emocjonalnego w rozmowie z dzieckiem.
2. Nazywanie i regulowanie emocji, przy jednoczesnym stawianiu granic.
3. Komunikacja wzmacniająca poczucie własnej wartości.
4. Rozpoznawanie symptomów ostrzegawczych zachowań ryzykownych i problemowych.
5. Zasady skutecznej profilaktyki zagrożeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
6. Sposoby komunikacji, które budują relacje i które je niszczą.

Prezentacja

Online na platformie Google Meet w dniu 08.07.2024r. w godzinach 10.00-12.15 (poniedziałek)

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34

Kryteria naboru:

  1. Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele m.in. wychowania do życia w rodzinie, PDN, PPP, KO.
  2. Wypełnienie online formularza rejestracyjnego.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.


Szkolenie jest bezpłatne.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia webinarium.


08.07.2024 (Webinarium platforma Google Meet w godzinach 10.00-12.15 w dniu 08.07.2024r. )
Nieaktywny