Szczegóły szkolenia
Warsztaty stacjonarne: Doskonalenie metodyki nauczania i realizacji sieci współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Temat szkolenia: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, jako wzmacnianie czynnika chroniącego w aspekcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Warsztaty stacjonarne: Doskonalenie metodyki nauczania i realizacji sieci współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Temat szkolenia: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, jako wzmacnianie czynnika chroniącego w aspekcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania

nauczyciele konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie, doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, Przedstawiciele kuratoriów oświaty, nauczyciele

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele m.in. wychowania do życia w rodzinie, PDN, PPP, KO

Warsztat


Szanowni Państwo,

zapraszamy do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniu 05.07.2024 r. w godz. 11.00-15.00, do udziału w warsztatach pn. Doskonalenie metodyki nauczania i realizacji sieci współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. 

Temat szkolenia: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli, jako wzmacnianie czynnika chroniącego w aspekcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Cele:
1.Wsparcie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie w zakresie wiedzy, metod pracy oraz form stosowanych na zajęciach.
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w dziedzinie komunikacji interpersonalnej.

Zagadnienia:
1. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa emocjonalnego w rozmowie z dzieckiem.
2. Nazywanie i regulowanie emocji, przy jednoczesnym stawianiu granic.
3. Komunikacja wzmacniająca poczucie własnej wartości.
4. Rozpoznawanie symptomów ostrzegawczych zachowań ryzykownych i problemowych.
5. Zasady skutecznej profilaktyki zagrożeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
6. Sposoby komunikacji, które budują relacje i które je niszczą.

Literatura dotycząca zagadnienia wychowania

Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302 w dniu 05.07.2024r w godz. 11.00-15.00 (piątek)

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34

Kryteria naboru:

  1. Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele m.in. wychowania do życia w rodzinie, PDN, PPP, KO.
  2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  3. Kolejność zgłoszeń. 


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.Ponieważ ilość osób jest ograniczona, prosimy, aby osoby zarejestrowane, które z przyczyn losowych, nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu, zgłosiły rezygnację do 04.07.2024 r. do pani Anny Powązki, by umożliwić innym osobom uczestnictwo w warsztatach.
Kontakt: anna.powazka@ore.edu.pl. tel. 22 345 37 34 lub 22 345 37 00 wew.415

Szkolenie jest bezpłatne.Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia warsztatów.


05.07.2024 (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302)
Nieaktywny