Szczegóły szkolenia
Usamodzielnienie wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii
Usamodzielnienie wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, pedagodzy, psycholodzy

Szkolenie adresowane jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

webinarium

Szkolenie w wymiarze 10 godzin dydaktycznych realizowane w formie on-line adresowane jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Cele szkolenia:

 • Omówienie prawnych aspektów pomocy na usamodzielnienie;
 • Przybliżenie złożoności procesu usamodzielnienia;
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie barier i możliwości występujących w procesie usamodzielnienia nieletnich z MOW/MOS;
 • Wskazanie praktycznych zaleceń do pracy z wychowankami MOW/MOS w procesie ich usamodzielnienia;
 • Stworzenie uczestnikom możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń z zakresu usamodzielniania wychowanków.

Treści szkolenia obejmują następujące zagadnienia:

 1. Prawne podstawy procesu usamodzielnienia wychowanków
 2. Bariery towarzyszące procesowi usamodzielnienia
 3. Rola opiekuna usamodzielnienia oraz struktura i złożoność indywidualnego programu usamodzielnienia
 4. Przygotowanie wychowanków do samodzielności w podstawowych sferach życia
 5. Usamodzielnienie wychowanków jako przedmiot badań i kontroli – wyniki z raportów
 6. Kiedy usamodzielnienie kończy się bezdomnością – byłe wychowanki i wychowankowie placówek w obliczu prawdziwego kryzysu
 7. Wyobrażenia o usamodzielnieniu versus potrzeby młodzieży
 8. Z czym młodzież opuszcza placówkę? (praca warsztatowa)
 9. Zaniedbane tematy, czyli czego nie potrafią byłe wychowanki i byli wychowankowie placówek resocjalizacyjnych (praca warsztatowa)
 10. Wokół zmian – jak pracować z młodzieżą, by usamodzielnienie było możliwe?


On-line: platforma Zoom

Mirosław Mielczarek e-mail: miroslaw.mielczarek@ore.edu.pl tel. 22 570 83 14; Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie! Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 13 czerwca 2024 r.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest jednak potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Szkolenie jest bezpłatne.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia!

*Proszę także o weryfikację, czy miejsce zatrudnienia deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 


17.06.2024 - 18.06.2024
Rekrutacja dostępna w terminie 07.06.2023 r.-13.06.2023 r.