Szczegóły szkolenia
Edukacja dostępna dla każdego wychowanka/ucznia MOW/MOS w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego.
Edukacja dostępna dla każdego wychowanka/ucznia MOW/MOS w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego.

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Nadzoru Pedagogicznego we współpracy z Wydziałem Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy organów nadzoru pedagogicznego

Rejestracja w serwisie szkolenia.ore.edu.pl

Konferencja

Konferencja w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, realizowana 15 lipca 2024 w formie on-line dla pracowników organu nadzoru pedagogicznego. 

Głównym celem konferencji jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy wizytatorów dotyczącej nadzoru pedagogicznego sprawowanego w MOW i MOS, w szczególności w zakresie:

  • planowania i organizacji procesu kształcenia w MOW/MOS;
  • zmian prawnych w zakresie kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie oraz kierowania nieletnich do MOW;
  • działań organu sprawującego nadzór pedagogiczny na rzecz efektywnej edukacji i wsparcia wychowanka w MOW/MOS;
  • roli wizytatora jako osoby realizującej zadania organu nadzoru pedagogicznego w MOW/MOS.


online, platforma ZOOM

Michalina Izdebska, tel. 22 570 83 75, michalina.izdebska@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie!

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 1 lipca 2024 r.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest jednak potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Szkolenie jest bezpłatne.

Proszę o weryfikację, czy miejsce zatrudnienia deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 


15.07.2024