Szczegóły szkolenia
Drzewa i lasy w edukacji klimatycznej w szkole
Drzewa i lasy w edukacji klimatycznej w szkole

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele, nauczyciele przyrody

kolejność zgłoszeń

webinarium

Zadaniem szkolenie będzie poznanie zestawu gier i zabaw realizujących kluczowe cele nauczania o lasach i drzewach, dostrzeganie różnorodności życia w biocenozie leśnej, jej bogactwa i piękna,wyrabianie emocjonalnego stosunku do drzew i innych elementów przyrody oraz znaczenie wrażliwości, szacunku, wartościowania i odpowiedzialności w procesie edukacji ekologicznej.

Szkolenie dedykowane jest w szczególności nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) nauczycielom konsultantom, nauczycielom doradcom metodycznym, nauczycielom przyrody oraz nauczycielom zainteresowanym tą tematyką.

on-line

michal.filus@ore.edu.pl

11.06.2024
Nieaktywny