Szczegóły szkolenia
Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy i języka
Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy i języka

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

WDPP

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie

Szkolenie będzie miało charakter wykładu interaktywnego i będzie zawierało następujące treści:

  • Ustalenia terminologiczne dot. zaburzeń mowy i języka w odniesieniu do klasyfikacji ICD 10 i ICD 11.
  • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i różnicowanie zaburzeń mowy.
  • Sprzężenie zaburzeń mowy i języka z innymi niepełnosprawnościami.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne przygotowane przez Prowadzącą.

Platforma Zoom; 9.00 - 14.00

Anna Przybysz; anna.przybysz@ore.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznech - członków zespołów orzekających.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.


17.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

10.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

03.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny