Szczegóły szkolenia
„Biznes i zarządzanie – Wybrane metody nauczania rozwijające kompetencje 4K uczniów”
„Biznes i zarządzanie – Wybrane metody nauczania rozwijające kompetencje 4K uczniów”

Kompetencje kluczowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

kolejność zgłoszeń

Warsztat

W trakcie warsztatów uczestnicy będą: 

  • zarządzać wirtualną firmą poprzez wykorzystanie branżowej symulacji biznesowej
  • dokonywać kalkulacji przychodów, kosztów, zysków, strat
    w przedsiębiorstwie
  • przygotowywać przedsiębiorstwo od strony podażowej (zakup sprzętów, zasobów, zatrudnianie ludzi, ustalanie cen)
  • analizować wyniki firmy (raporty sprzedaży, finanse, analiza konkurencji)
  • podejmować decyzje biznesowe, w tym podejmować decyzje przy pełnym spektrum możliwości decyzyjnych symulacji
  • wprowadzać korekty na podstawie przeprowadzonej analizy wyników
  • zarządzać personelem (zatrudnienie, wynagrodzenia, szkolenia pracownicze)
  • prezentować wyniki biznesowe wirtualnych przedsiębiorstw

Warszawa/online

agnieszka.ratschka@ore.edu.pl

Szkolenie odbędzie się 27 maja (poniedziałek) od godziny 15:00 - 17:30 na Platformie ClickMeeting. Osoby zapisane na szkolenie otrzymają w piątek 24 maja link do spotkania.

27.05.2024 (Warszawa)
Nieaktywny