Szczegóły szkolenia
Kanon sentencji i przysłów łacińskich w pracy nauczyciela humanisty. Po co uczyć się łaciny?
Kanon sentencji i przysłów łacińskich w pracy nauczyciela humanisty. Po co uczyć się łaciny?

Rozwój kompetencji językowych

WRKK

nauczyciele, kadra kierownicza, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

otwarty

webinarium

Szkolenie pt.: Kanon sentencji i przysłów łacińskich. Po co uczyć się łaciny? ma na celu wsparcie metodyczne i merytoryczne adresatów szkolenia (nauczycieli humanistów,  konsultantów, nauczycieli metodyków, kadrę zarządzającą oraz innych czynnych nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia) w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego szkolenia podane są w Sylabusie. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie 2-godzinnego webinarium. Zostało podzielone na 2 części (1-godzinne moduły tematyczne) na platformie Google Meet. 

Warunkiem uzyskania zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich 2 modułach szkolenia. Uprzejma prośba o wypełnienie  ankiety ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia. Wnioski z nich płynące posłużą do podnoszenia jakości organizowanych szkoleń.

Termin realizacji:

Grupa I -  3 czerwca 2024 r. w godzinach od 15.30 do 17.00
Grupa II - 5 czerwca 2024 r. w godzinach od 11:30 do 13:00.

Rekrutacja prowadzona jest:
dla grupy I -  do dnia 29 maja 2024 r.
dla grupy II - do dnia 30 maja 2024 r.
W przypadku rezygnacji prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na liście rezerwowej.

Po zakończeniu rekrutacji  osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w wraz z linkiem dostępu do platformy, na której prowadzone będzie szkolenie. online

grazyna.wojszczyk@ore.edu.pl