Szczegóły szkolenia
Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin
Ocena funkcjonalna i skrining rozwoju małego dziecka w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizatorzy wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych , liderzy WWR, przedstawiciele WOKRO, nauczyciele i specjaliści prowadzący działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w systemie oświaty , pracownicy żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunowie dzieci do lat 3, przedstawiciele organów prowadzących, przedstawiciele kuratoriów, inne osoby zainteresowane

otwarty

Konferencja

Cele:
  • upowszechnianie informacji z zakresu zintegrowanych działań dotyczących wsparcia małego dziecka i rodziny;
  • pogłębienie wiedzy uczestników na temat zaburzeń neurorozwojowych i psychicznych małego dziecka;
  • pogłębienie wiedzy na temat  oceny funkcjonalnej i skriningu rozwoju małego dziecka;
  • zwiększenie wiedzy na temat oceny zasobów środowiska, dziecka i rodziny;
  • poznanie przykładów dobrej praktyki - Model skoncentrowany na rodzinie w praktyce zespołów WWR;
  • wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyków działających na rzecz rozwoju zintegrowanego i interdyscyplinarnego podejścia we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, w ujęciu międzysektorowym.


online

malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2024 r. w godz. 10.00-15.00, online.
O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają informację pocztą elektroniczną, Link do wydarzenia zostanie przesłany najpóźniej 4 czerwca 2024 r. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję. 


05.06.2024 (online)
Nieaktywny