Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów - edukacja wczesnoszkolna
Rozwijanie kreatywności dzieci/uczniów - edukacja wczesnoszkolna

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele szkół i placówek, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

otwarty

Szkolenie

Cele:
  • Poszerzenie wiedzy na temat kreatywności i sposobów rozwijania tej kluczowej kompetencji u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej;
  • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem uczniów zdolnych;
  • Zaprezentowanie rozwiązań i metod pracy nauczyciela, odpowiadających na zmieniające się potrzeby percepcyjne dzieci/uczniów, w tym sprzyjających pobudzaniu motywacji wewnętrznej.


online

Wioletta Jaskólska: wioletta.jaskolska@ore.edu.pl

Szkolenie odbędzie się 11 czerwca 2024 r., online.
O zakwalifikowaniu do udziału w formie doskonalenia decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają informację pocztą elektroniczną. Link do wydarzenia zostanie przesłany najpóźniej 10.06.2024 r. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


11.06.2024 (online)
Nieaktywny