Szczegóły szkolenia
Webinarium Aktywność fizyczna uczniów dlaczego jest tak ważna.
Webinarium Aktywność fizyczna uczniów dlaczego jest tak ważna.

Promocja zdrowia

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele wychowania fizycznego

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciele wychowania fizycznego

webinarium

Zapraszamy do udziału w webinarium Aktywność fizyczna uczniów - dlaczego jest tak ważna.

Celem webinarium jest wspieranie nauczycie w zakresie podejmowania inicjatyw zachęcających uczniów do rozwijania aktywnosci fizycznej.
Tematy spotkania:
  1. Aktywnośc fizyczna jako biologiczny obowiązek i fenomen społeczny.
  2. Rola ruchu w życiu człowieka w różnych fazach jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa i młodości.
  3. Korzyści wynikające z praktykowania aktywności fizycznej w obszarze zdrowia fizycznego i psychospołęcznego.
  4. Sposoby zachęcania dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej.

Webinar zaplanowany jest na dzień 13 czerwca  2024 r. w godzinach 15:00 - 16:40.
(2 godziny dydaktyczne i 10 minut przerwy)

 


Platforma Zoom

Bożena Jodczyk bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Udział w webinarium jest bezpłatny. 

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w webinarium.
Osoby przyjęte do udziału w webinarium otrzymają w dniu webinarium link do platformy Zoom.


13.06.2024
Nieaktywny