Szczegóły szkolenia
Diagnoza i pomoc młodzieży w kryzysie psychologicznym wywołanym doświadczeniem przemocy
Diagnoza i pomoc młodzieży w kryzysie psychologicznym wywołanym doświadczeniem przemocy

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie adresowane jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)

webinarium

Szkolenie w wymiarze 6 godzin dydaktycznych realizowane w formie on-line adresowane jest do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), pracowników młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)

Cele szkolenia:

• doskonalenie umiejętności uczestników na temat rozpoznawania i reagowania w sytuacji doznawania przez młodzież przemocy

• pogłębienie wiedzy uczestników na temat przemocy w rodzinie/ przemocy rówieśniczej  –pojęcia, mechanizmy, formy przemocy wobec dzieci/młodzieży, symptomy przemocy

• poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej przepisów prawa stanowiącego podstawę interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka

• poszerzenie wiedzy uczestników na temat wsparcia dziecka doznającego przemocy


On-line: platforma Zoom

Izabella Kaczyńska e-mail: izabella.kaczynska@ore.edu.pl tel. 22 570 83 27; Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie! Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji, tj. w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line, nie jest jednak potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Szkolenie jest bezpłatne.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia!

*Proszę także o weryfikację, czy miejsce zatrudnienia deklarowane podczas rejestracji na stronie szkolenia.ore.edu.pl odpowiada kryteriom dotyczącym adresatów formy doskonalenia. 


29.04.2024
Rekrutacja dostępna w terminie 19.04.2024 r. - 25.04.2024 r.