Szczegóły szkolenia
Interpretacja dzieła literackiego od podstaw. Liryka – epika – dramat
Interpretacja dzieła literackiego od podstaw. Liryka – epika – dramat

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

nauczyciele, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele wiedzy o kulturze

webinarium

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji ma przyjemność zaprosić Państwa na webinarium:
 

Interpretacja dzieła literackiego od podstaw

 

W dniu 19 marca odbędzie się pierwsza z trzech części formy doskonalenia, poświęcona zasadom interpretacji utworu poetyckiego. Kolejne dwa webinaria będą dotyczyć prozy i dramatu.

Warunkiem uczestniczenia w formie doskonalenia jest rejestracja za pośrednictwem platformy szkoleniowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Uczestnicy wchodzą następnie na platformę Google Meet poprzez link udostępniony drogą mailową przed webinarium.

Uczestnicy szkolenia:

 • zapoznają się z podstawowymi zasadami interpretacji dzieła literackiego zgodnie
  z tradycyjnym i uogólnionym podziałem na lirykę, epikę i dramat;
 • dowiedzą się, jaka jest specyfika poezji, prozy narracyjnej oraz tekstu
  dramaturgicznego;
 • dowiedzą się, jaka relacja zachodzi pomiędzy formą i treścią dzieła literackiego,
  a także, jak ona wpływa na analizę utworu;
 • poznają specyfikę różnych szkół interpretacji dzieła literackiego oraz ich
  skuteczność w praktyce dydaktycznej;
 • zapoznają się z kontekstem historycznym i artystycznym (muzyka, malarstwo,
  film) przydatnym do interpretacji dzieła poetyckiego;
 • wezmą udział w dyskusji nad głównymi problemami dotyczącymi interpretacji
  dzieła poetyckiego w kontekście szkolnym.

 

Zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zostanie udostępnione do pobrania po zakończeniu szkolenia.Ośrodek Rozwoju Edukacji

dr Michał Gołębiowski, e-mail: michal.golebiowski@ore.edu.pl, tel. +48 22 345 37 49 wew. 440

20.05.2024 (Warszawa)
Nieaktywny