Szczegóły szkolenia
Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowanie interwencji. II edycja
Wczesne wykrywanie symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowanie interwencji. II edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

pracownicy publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele)

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę www.e-kursy.ore.edu.pl.

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie profilaktyki zachowań samobójczych uczniów.

Cele szczegółowe:

- Poszerzanie wiedzy w zakresie wczesnego wykrywanie symptomów zachowań samobójczych prezentowanych przez uczniów.
- Poszerzanie wiedzy w zakresie możliwości podejmowania interwencji wobec osób przejawiających myśli i zachowania samobójcze.

Treści szkolenia:

Definicje zachowań samobójczych.

Zespół presuicydalny.

Ocena ryzyka suicydalnego.

Diagnoza zachowań samobójczych.

Opracowanie i wdrażanie planu bezpieczeństwa.

Samookaleczenia, funkcje, mechanizmy, interwencje.


Szkolenie składa się z materiału filmowego, który został przygotowany przez eksperta i dotyczy wczesnego wykrywania przez pracowników oświaty symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób przejawiających zachowania samobójcze. E-learning będzie aktywny w terminie 23 kiecień - 9 maja 2024 r.

Sylabus.pdf

Platforma Moodle

Jolanta Zawór, jolanta.zawor@ore.edu.pl

Kurs skierowany jest dla osób, które nie miały możliwości uczestniczenia w I edycji, bądź zależy im na przypomnieniu zawartej w nim wiedzy. Kurs ma formę 
e-learningu. Szkolenie jest bezpłatne. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną ze szczegółami logowania się na platformie www.e-kursy.ore.edu.pl. Nabór prowadzony jest do 06.05.2024 r.

Szkolenie prowadzone w terminie 23 kwietnia do 9 maja 2024 r.
Nieaktywny