Szczegóły szkolenia
Diagnoza kryterialna niepełnosprawności intelektualnej i jej konsekwencje dla organizacji specjalistycznego wsparcia edukacyjnego
Diagnoza kryterialna niepełnosprawności intelektualnej i jej konsekwencje dla organizacji specjalistycznego wsparcia edukacyjnego

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

WDPP

psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi zaprasza na szkolenie pn. „Diagnoza kryterialna niepełnosprawności intelektualnej i jej konsekwencje dla organizacji specjalistycznego wsparcia edukacyjnego”.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i będzie realizowane w 2 modułach:
Moduł 1. Procedura diagnozy niepełnosprawności intelektualnej i współwystępujących zaburzeń. Przygotowanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną.
Moduł 2. Zalecenia postdiagnostyczne oraz projektowanie specjalistycznego wsparcia edukacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - członkom zespołów orzekających.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne przygotowane przez Prowadzących.


Platforma Zoom; 9.00 - 14.00; 14.00 - 19.00

Anna Przybysz; anna.przybysz@ore.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu psychologa i pedagoga z tej samej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje miejsce zatrudnienia, tj. publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają taką informację na podany podczas rejestracji adres e-mail do 25.04.2024 r. dla terminów majowych, natomiast dla terminu czerwcowego do 23.05.2024 r. oraz 03.06.2024 r.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

 


19.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

10.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

17.05.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

10.05.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

08.05.2024 (Warszawa)
Nieaktywny