Szczegóły szkolenia
Diagnoza psychologiczna dzieci obcojęzycznych (dzieci pochodzenia romskiego)
Diagnoza psychologiczna dzieci obcojęzycznych (dzieci pochodzenia romskiego)

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

WDPP

psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi zaprasza na szkolenie dotyczące diagnozy psychologicznej dzieci obcojęzycznych (dzieci pochodzenia romskiego). Szkolenie będzie miało charakter wykładu interaktywnego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - członków zespołów orzekających.


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
Moduł 1. Aspekty funkcjonowania psychospołecznego dzieci/uczniów pochodzenia romskiego związane z doświadczeniem odmienności językowej i kulturowej. Pojęcie stresu mniejszościowego i wpływ dyskryminacjina funkcjonowanie dzieci romskich. Rola asystentów kultury romskiej.

Moduł 2. Diagnoza psychologiczna dzieci/uczniów obcojęzycznych, z uwzględnieniem poszczególnych etapów procesu diagnostycznego, doborem metod i narzędzi diagnostycznych. Formułowanie zaleceń dot. wsparcia edukacyjnego uczniów dla szkół i przedszkoli. Objęcie dziecka odmiennego językowo i kulturowo pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie diagnozy poradni. Współpraca z rodziną i społecznością dziecka.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne przygotowane przez Prowadzące.


Platforma Zoom; 9.00 - 14.30

Anna Przybysz; anna.przybysz@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają taką informację na podany podczas rejestracji adres e-mail do 17.06.2024 r.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

 


20.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny