Szczegóły szkolenia
Diagnoza kryterialna i diagnoza różnicowa – zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zadania i wyzwania zespołów orzekających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Diagnoza kryterialna i diagnoza różnicowa – zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zadania i wyzwania zespołów orzekających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

WDPP

psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi zaprasza na szkolenie dotyczące diagnozy kryterialnej i diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie będzie miało charakter wykładu interaktywnego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - członków zespołów orzekających. 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Autyzm - definicja, objawy, ujęcie w systemach klasyfikacyjnych.
  2. Proces diagnostyczny dzieci/uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zalecenia postdiagnostyczne.
  3. Współwystępowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz innych zaburzeń, m.in. specyficznych trudności w uczeniu się, ADHD.
  4. ASD – skala potrzeb w systemie edukacji w odniesieniu do ASD.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne przygotowane przez Prowadzącą.


Platforma Zoom

Anna Przybysz; anna.przybysz@ore.edu.pl

Szkolenie dedykowane jest dla członków zespołów orzekających w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają taką informację na podany podczas rejestracji adres e-mail do dnia 17.06.2024 r.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

 


05.07.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

04.07.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

27.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

21.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny

20.06.2024 (Warszawa)
Nieaktywny