Szczegóły szkolenia
Metody aktywizujące na krajoznawczej lekcji języka niemieckiego UWAGA ZMIANA GODZIN SZKOLENIA!
Metody aktywizujące na krajoznawczej lekcji języka niemieckiego UWAGA ZMIANA GODZIN SZKOLENIA!

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na szkolenie w języku niemieckim, które odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie, w godzinach 10:30 -13:35. Podane wcześniej godziny zostały zmienione ze względów organizacyjnych na prośbę prelegentki (10:00-13:05).

 

Uczestnicy szkolenia:

- wymienią się doświadczeniami na temat możliwości realizacji elementów  realioznawczych na lekcji języka niemieckiego,

- poznają kilka aktywności  służących planowaniu wydajnych i urozmaiconych lekcji skierowanych na działanie, wypróbują je i omówią, 

- zaplanują  zastosowanie wybranych aktywności  na własnej lekcji języka niemieckiego.


Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Wymiana doświadczeń na temat możliwości realizacji celów i treści realioznawczych i  kulturoznawczych na lekcji języka niemieckiego.: 1
2. Prezentacja metod i technik pracy  służących planowaniu wydajnych i urozmaiconych lekcji krajoznawczo-kulturowych skierowanych na działanie.: 2
3
. Praktyczne przykłady zastosowania metod i technik pracy na krajoznawczo-kulturowych lekcjach języka niemieckiego.
Liceum Ogólnokształcące im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie

Lider regionalny: Aneta Rylska-Juruś, arjbreslau@op.pl; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz kompetencje międzykulturowe są jednym z warunków realizacji podstawy programowej. Nasze szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą na nowo wprowadzić lekcje realioznawcze do swojego warsztatu pracy. Podczas warsztatów zostaną przeanalizujemy następujące zagadnienia:

  • Jakie  możliwości dają lekcje krajoznawczo-kulturowe?

  • Jak aktywizacja uczniów może zwiększyć efektywność lekcji?

  • Jakie tematy z zakresu realioznawstwa mogą przyczynić się do  powstania wydajnych i urozmaiconych lekcji krajoznawczo - kulturowych skierowanych na działanie?

Zapraszamy!

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu (obecność na całym szkoleniu).

19.04.2024 (Rzeszów)
Nieaktywny