Szczegóły szkolenia
Gramatyka języka niemieckiego na wesoło 9:30-11:00
Gramatyka języka niemieckiego na wesoło 9:30-11:00

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na szkolenie w języku niemieckim, które odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (Plac Rady Europy 1) w godzinach 9:30-11:00.

 

Uczestnicy szkolenia:

- nauczą się, jak uczyć gramatyki drogą indukcyjną i dedukcyjną

- poznają ćwiczenia, zadania i aktywności pomocne we wprowadzaniu i  ćwiczeniu gramatyki

- przygotują własną sekwencję ćwiczeniową.


Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Nauczanie gramatyki – indukcyjnie i dedukcyjnie: 1
2. Gry i ćwiczenia automatyzujące. Tworzenie krótkich sekwencji doskonalących znajomość wybranych zagadnień gramatycznych: 1
Katowice

Lider regionalny: Aleksandra Łyp-Bielecka, e-mail: abalb@o2.pl ; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Nauczając lub ucząc się języka obcego stykamy się z różnymi zjawiskami gramatycznymi. Konieczność przyswojenia gramatyki często postrzegana jest jednakże przez uczących się jako zajęcie szczególnie trudne i jednocześnie nudne. Jak temu zaradzić? Jak zaprojektować ćwiczenia gramatyczne, aby nie były monotonne i sprawiały przyjemność uczniom?

Podczas warsztatów poznamy oraz wypróbujemy ćwiczenia i aplikacje, które wyjątkowo łatwe w implementacji i pozwolą na nauczanie gramatyki niemieckiej w kreatywny i ciekawy sposób. 

Zapraszamy!

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu (obecność na całym szkoleniu).

19.04.2024 (Katowice)
Nieaktywny