Szczegóły szkolenia
Aktywizacja uczniów na lekcjach języka niemieckiego, również online.
Aktywizacja uczniów na lekcjach języka niemieckiego, również online.

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim

Stacjonarne

Szkolenie odbędzie się w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Edwarda Turowskiego 3, w godzinach 9:00-12:15. 
UWAGA! SZKOLENIE WYŁĄCZNIE STACJONARNE! Słowo "online" jest cześcią tematu szkolenia.
Uczestnicy szkolenia
:


- nauczą się jak wykorzystać metody, narzędzia, strony internetowe i oraz inne
materiały jako uzupełnienie treści podręcznikowych
- będą potrafili aktywizować uczniów na lekcji języka niemieckiego.


Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Wymiana doświadczeń na temat metod i narządzi aktywizujących
    uczniów oraz prezentacja metod: 1
2. Symulacja - wybrane narzędzia i metody: 2
3. Refleksja i zastosowanie - możliwości wykorzystania w pracy
    nauczyciela języka niemieckiego: 1Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Lider regionalny: Bartosz Czerwiński, e-mail: bartosz.czerwinski@icloud.com; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Szkolenie dedykowane jest  nauczycielom języka niemieckiego planującym prowadzadzić zajęcia zorientowane na działanie z wykorzystaniem metod, narzędzi i materiałów uzupełniających treści podręcznikowe. Nasze szkolenie to przede wszystkim warsztataty pokazujace od praktycznej strony różnorodne metody aktywizujące. Zapraszamy!

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu (obecność na całym szkoleniu).

27.04.2024 (Olsztyn)
Nieaktywny