Szczegóły szkolenia
Aktywizacja uczniów na lekcjach języka niemieckiego z wykorzystaniem metody opowiadania historii, również online.
Aktywizacja uczniów na lekcjach języka niemieckiego z wykorzystaniem metody opowiadania historii, również online.

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, Czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacji oraz metodycy zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w systemie edukacji.

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na szkolenie w języku niemieckim, które odbędzie się 20 kwietnia 2024r. w godzinach od 9:00 do 12:15 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16.

UWAGA! SZKOLENIE WYŁĄCZNIE STACJONARNE! Słowo "online" jest częścią tematu szkolenia.

 

Uczestnicy szkolenia:


- będą potrafili aktywizować uczniów na lekcjach z wykorzystaniem metody
opowiadania historii
- poznają zasady opowiadania historii, jaką pełni rolę w nauczaniu języka obcego
a także jakie cele można dzięki niej realizować
- dowiedzą się, gdzie szukać inspiracji, potrafią znaleźć historie z różnych źródeł,
potrafią zdydaktyzować historię, posługując się zaproponowanymi metodami.


Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Opowiadanie historii na zajęciach językowych - wymiana
doświadczeń:  1
2. Zasady opowiadania historii na lekcji: muzyka, leksyka i obraz: 2
3. Dydaktyzacja wybranej historii, czyli opowiadanie historii
w praktyce: 1Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Lider regionalny: Bartosz Czerwiński, e-mail: bartosz.czerwinski@icloud.com; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Opowiadanie historii angażuje opowiadającego i słuchacza. Opowiadanie, jako narzędzie, sprzyja uczeniu się języka poprzez rozwój umiejętności językowych, ale także kompetencji kluczowych - takich jak społeczne i międzykulturowe - ważnych w procesie uczenia się przez całe życie. W trakcie seminarium zebrane zostaną  dotychczasowe doświadczenia, omówione zostaną powody i zasady wykorzystania na lekcji sztuki opowiadania, a także przedstawione będą propozycje ćwiczeń.  

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu (obecność na całym szkoleniu).

20.04.2024 (Koszalin)
Nieaktywny