Szczegóły szkolenia
Jak uczyć literatury? Praca z uczniem z Ukrainy na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
Jak uczyć literatury? Praca z uczniem z Ukrainy na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

nauczyciele języka polskiego, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

otwarty

webinarium

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Umiejętności językowe wg ESOKJ niezbędne do zrozumienia i interpretacji tekstu literackiego.
  • Charakterystyka języka edukacji szkolnej (JES).
  • Materiały wspomagające rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
  • Materiały wspomagające rozumienie tekstów literackich – lektur szkolnych zgodnych z obowiązującą podstawą programową.
  • Wymagania konieczne do zrozumienia tekstu.
  • Strategie pracy z tekstem literackim w języku polskim na lekcjach z ukraińskim uczniem.
  • Metody i techniki dostosowywania tekstów literackich do możliwości językowych.
  • Zasady opracowywania zadań do tekstów literackich dla uczniów z Ukrainy.

 


online

Marzena Murawska e-mail:marzena.murawska@ore.edu.pl tel.223453700 wew.480

Warunkiem uczestniczenia w formie doskonalenia jest rejestracja za pośrednictwem platformy szkoleniowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Uczestnicy wchodzą następnie na platformę Google Meet poprzez link udostępniony drogą mailową przed webinarium.
Zaświadczenie będzie można pobrrać samodzielnie, logując się za pomocą loginu i hasła podanego podczas rejestracji.

25.04.2024 (Warszawa, 10 wolnych miejsc rezerwowych)