Szczegóły szkolenia
Jak uczyć literatury? Praca z uczniem z Ukrainy na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.
Jak uczyć literatury? Praca z uczniem z Ukrainy na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przedmiotów humanistycznych, nauczyciele języka polskiego

otwarty

webinarium

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
  •  Umiejętności językowe wg ESOKJ niezbędne do zrozumienia i interpretacji tekstu literackiego poziomy B2, C1 i C2.
  • Charakterystyka języka edukacji szkolnej (JES) – język polski i historia.
  • Kształcenie literackie na poziomie ponadpodstawowym.
  • Materiały wspomagające rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
  • Materiały wspomagające rozumieniem tekstów literackich – lektur szkolnych zgodnych z obowiązującą podstawą programową.
  • Wykorzystywanie tekstów literackich z kanonu lektur szkolnych na dodatkowych zajęciach z języka polskiego jako obcego w szkole ponadpodstawowej.
  • Wartość dydaktyczna tekstów literackich.
  • Strategie pracy z tekstem literackim z uwzględnieniem najważniejszych kompetencji: komunikacyjnej, kulturowej, interkulturowej oraz literackiej.
  • Metody i techniki dostosowywania tekstów literackich do możliwości językowych.
  • Zasady opracowywania zadań do tekstów literackich dla uczniów z Ukrainy.

online

Marzena Murawska e-mail:marzena.murawska@ore.edu.pl tel.223453700 wew.480

Warunkiem uczestniczenia w formie doskonalenia jest rejestracja za pośrednictwem platformy szkoleniowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Uczestnicy wchodzą następnie na platformę Google Meet poprzez link udostępniony drogą mailową przed webinarium.
Zaświadczenie będzie można pobrrać samodzielnie, logując się za pomocą loginu i hasła podanego podczas rejestracji.

11.04.2024 (Warszawa)
Nieaktywny