Szczegóły szkolenia
TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) w nauczaniu religii.
TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) w nauczaniu religii.

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Wychowania

Brak adresatów

nauczyciele konsultanci ds. nauczania religii, doradcy metodyczni w zakresie nauczania religii, nauczyciele religii wszystkich typów szkół

Warsztat

W czasie szkolenia nauczyciele:
Poszerzą znajomość w zakresie znaczenia i roli TIK w edukacji;
Poznają możliwości i zasoby aplikacji i stron internetowych wspomagających pracę na lekcjach religii;
Nauczą się przygotowywać materiały dydaktyczne i graficzne niezbędne do pracy na lekcjach.

Radomsko

anna.parfenovich@ore.edu.pl

Na szkolenie konieczne jest zabranie własnego laptopa.

16.04.2024 (Radomsko)
Nieaktywny