Szczegóły szkolenia
Jak zaczarować lekcje języka niemieckiego – czyli jak skutecznie i przyjemnie uczyć (się) języka niemieckiego.
Jak zaczarować lekcje języka niemieckiego – czyli jak skutecznie i przyjemnie uczyć (się) języka niemieckiego.

Język niemiecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Goethe Institut

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele języka niemieckiego drugiego i trzeciego etapu edukacji

Stacjonarne

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają  na szkolenie w języku niemieckim, które odbędzie się 6 kwietnia 2024 r., w godzinach od 9:30 do 12:45 w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14 w Gdańsku.

 Uczestnicy szkolenia:

- poznają podstawy nauczania przyjaznego mózgowi,
- dowiedzą, jak efektywnie zastosować poznane metody i narzędzia w nauczaniu,
- opracują oraz zmodyfikują ćwiczenia, a także będą potrafili rozpoznać ich potencjał komunikacyjny.


Harmonogram szkolenia i czas trwania (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

1. Sprawdzone metody uczenia się i aktywizowania uczniów podczas lekcji. : 1
2. Nauczanie przyjazne mózgowi - Jakie metody sprzyjają uczeniu się?: 1
3
. Praktyczne zastosowanie neurodydaktyki w nauczaniu języka obcego – poznanie i wypróbowanie metod, ćwiczeń i zadań. : 1
4. Zastosowanie poznanych metod i narzędzi w praktyce szkolnej. : 1

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Lider regionalny: Dorota Niewiadomska, e-mail: dniewiadomska@op.pl; Kierownik szkolenia: Anna Susek, tel.: (22) 345 37 75, wew.: 460, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Nauczyciele wymienią się doświadczeniami na temat sprawdzonych metod pracy, które sprawiają, że nauczanie i uczenie się niemieckiego to przyjemność. Uczestnicy poznają  i wypróbują różne metody, materiały i "czarodziejskie sztuczki", które nie tylko uatrakcyjnią lekcje, ale przede wszystkim zwiększą motywację uczniów oraz, przede wszystkim, ułatwią przyswajanie wiedzy.   

 

Kryteria naboru:

  1. czynni zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem niemieckim i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji (pracujący wyłącznie w publicznych placówkach systemu edukacji)
  2. wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  3. kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailowa informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Osoby nie spełniające wymagań a rejestrujące się na szkolenie będę usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia
.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia spotkania. Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu (obecność na całym szkoleniu).

06.04.2024 (Gdańsk)
Nieaktywny