Szczegóły szkolenia
Grupa II w godz. 13.00-16.00. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. Temat: Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Grupa II w godz. 13.00-16.00. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. Temat: Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania

nauczyciele konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie, doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie

nauczyciele konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie, doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

Warsztat

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych nauczycieli konsultantów ds. wychowania do życia w rodzinie, doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie, nauczycieli wychowania do życia w rodzinie:
Miejsce: ORE Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302; 
Termin:  05.03.2024 r.;
Grupa I godziny: 13.00-12.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Cele ogólne:
1. Wsparcie nauczycieli WDŻ w zakresie wiedzy, metod pracy oraz form stosowanych na zajęciach.
2. Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zagadnienia tematyczne:
1. Czym są emocje i uczucia.
2. Emocje w rozwoju psychospołecznym.
3. Rola komunikacji w dojrzewaniu emocjonalnym i zdrowiu psychicznym.
4. Nazywanie emocji w rozwiązywaniu konfliktów.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 03 marca 2024 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.
Osoby, które nie spełniają wymagań a rejestrujące się na szkolenie będą usuwane z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

05.03.2024 (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302)
Nieaktywny