Szczegóły szkolenia
Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego
Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego

Dydaktyka

WRKK

nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, inne osoby zainteresowane

otwarty

webinarium

Szkolenie pt.: Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego ma na celu wsparcie metodyczne i merytoryczne adresatów szkolenia (nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków, kadrę zarządzającą oraz innych czynnych nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia) w zakresie rozwijania własnego warsztatu pracy i realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego szkolenia podane są w Sylabusie. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie 4-godzinnego webinarium. Zostało podzielone na 4 części (1-godzinne moduły tematyczne) na platformie Google Meet. 

Warunkiem uzyskania zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia jest udział we wszystkich 4 modułach szkolenia. Uprzejma prośba o wypełnienie  ankiety ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia. Wnioski z nich płynące posłużą do podnoszenia jakości organizowanych szkoleń.

Termin realizacji:

Grupa I -  20 marca 2024 r. w godzinach od 15.30 do 18.45
Grupa II - 27 marca 2024 r. w godzinach od 12:30 do 15:45.

Rekrutacja prowadzona jest:
dla grupy I -  do dnia 14 marca 2024 r.
dla grupy II - do dnia 21 marca 2024 r.
W przypadku rezygnacji prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu kierownikowi szkolenia. Brak informacji uniemożliwia udział w szkoleniu Osobom zapisanym na liście rezerwowej.

Po zakończeniu rekrutacji  osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w wraz z linkiem dostępu do platformy, na której prowadzone będzie szkolenie. 

 Online

grazyna.wojszczyk@ore.edu.pl

Kryteria naboru 
  • nauczyciele konsultanci, nauczyciele metodycy, kadra zarządzająca oraz czynni nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.