Szczegóły szkolenia
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania do życia w rodzinie
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania do życia w rodzinie

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Wychowania

nauczyciele konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie, doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciele konsultanci ds. wychowania do życia w rodzinie i doradcy metodyczni ds. wychowania do życia w rodzinie pracujący w Placówkach Doskonalenia Nauczycieli. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7070). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Po weryfikacji formularza, zaproszenie do udziału w Sieci współpracy i samokształcenia przesłane zostanie drogą mailową.

Sieć współpracy i samokształcenia

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania do życia w rodzinie, które będą odbywały się online w terminach: 22.02.2024 r.; 11.04.2024r.; 09.05.2024r.; 06.06.2024r.; 04.07.2024 r. na platformie Google Meet  (godz. 14.15 -15.45 - na pierwszym spotkaniu ustalimy godzinę dalszych spotkań/szkoleń) w wymiarze 2 godzin dydaktycznych. 

Cele ogólne:
1. Wsparcie i doskonalenie kompetencji nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania do życia w rodzinie.
2. Autorefleksja nad pracą nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego.

Zagadnienia tematyczne:
1. Omówienie działań edukacyjnych i spraw bieżących w ramach sieci współpracy w roku szkolnym 2023/2024
2. Wsparcie i doskonalenie kompetencji nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowana do życia w rodzinie w zakresie metod pracy oraz form stosowanych na zajęciach.
3. Dyskusja - wymiana doświadczeń.


 

Prezentacje 


online - platforma Google Meet

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34

Sieć współpracy i samokształcenia konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania do życia w rodzinie ma charakter doskonalenia merytorycznego i wsparcia konsultacyjnego.


Osoby przyjęte do udziału w sieci otrzymają dzień przed szkoleniem link do platformy Google Meet.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE po zakończeniu szkolenia, po 04.07.2024r. 
Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania zaświadczenia (obecność 8/10 godz. czyli na 4 szkoleniach)


22.02.2024 - 04.07.2024 (ORE platforma Google Meet w godzinach 14.15-15.45 )
Nieaktywny