Szczegóły szkolenia
Akademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w szkole i placówce oświatowej. Edycja 3
Akademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w szkole i placówce oświatowej. Edycja 3

Zarządzanie oświatą

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, dyrektorzy placówek oświatowych

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nowo powołanych dyrektorów/wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączonym sylabusie.


platforma e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl)

Bogusława Kalinowska tel. 0 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona do 22 lutego 2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria:
  • pełnienie funkcji dyrektora/wicedyrektora szkoły/placówki oświatowej (pierwszeństwo dla osób, których staż pracy na stanowisku dyrektora nie przekracza 3 lat),
  • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
  • kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania). Po weryfikacji i akceptacji nadesłanych zgłoszeń zaproszenie do udziału w szkoleniu wraz z instrukcją logowania się na platformę e-learning ORE przesłane zostanie drogą mailową w dniu 23 lutego 2024 r. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

26.02.2024 - 25.03.2024
Nieaktywny