Szczegóły szkolenia
Ruch i zdrowe żywienie w szkole. V edycja
Ruch i zdrowe żywienie w szkole. V edycja

Promocja zdrowia

Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele wychowania fizycznego, szkolni koordynatrzy promocji zdrowia

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę www.e-kursy.ore.edu.pl.

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
Cele szczegółowe:
1.Przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
2. Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoła promująca zdrowie.
3. Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły  mogą prowadzić w ramach polityki (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
4. Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.


Platforma moodle

Bożena Jodczyk, bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jest to kolejna, V edycja. Przeznaczony jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli prowadzacych zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w placówkach i szkołach. Ze względu na specyfikę nie jest przeznaczona dla pracowników przedszkoli. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą wraz ze szczegółami logowania się na platformę 

www.e-kursy.ore.edu.pl

Nabór prowadzony jest do 8 kwietnia 2024 r.


Szkolenie prowadzone w terminie 29 lutego do 15 kwietnia 2024 r.
Nieaktywny