Szczegóły szkolenia
Obserwacja zajęć i ocena pracy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego
Obserwacja zajęć i ocena pracy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego

Awans zawodowy

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają czynni eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli. O kwalifikacji pozostałych kandydatów, decydować będzie dostępność miejsc oraz kolejność rejestracji na szkolenie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji poprawności zgłoszeń.

webinarium

Z przyjemnością zapraszamy czynnych ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli do udziału w webinarium „Obserwacja zajęć i ocena pracy nauczyciela w aspekcie awansu zawodowego.”

Uczestnicy spotkania wysłuchają wykładu związanego z zaplanowanym tematem przewodnim oraz wezmą udział w panelu pytań i odpowiedzi.webinarium

Marcin Grzelak, email: marcin.grzelak@ore.edu.pl

Webinarium przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem platformy Zoom w godzinach 12:00-15:00.

UWAGA: Po zakończeniu rekrutacji oraz procesu weryfikacji, kandydaci otrzymają wiadomość e-mail zawierającą informację o sposobie dołączenia do szkolenia.


28.02.2024 (on-line)
Nieaktywny