Szczegóły szkolenia
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów prawnych obowiązujących od września 2022 r. Zadania eksperta.
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów prawnych obowiązujących od września 2022 r. Zadania eksperta.

Awans zawodowy

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają czynni eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli. O kwalifikacji pozostałych kandydatów, decydować będzie dostępność miejsc oraz kolejność rejestracji na szkolenie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji poprawności zgłoszeń.

webinarium

Z przyjemnością zapraszamy czynnych ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli do udziału w webinarium „Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów prawnych obowiązujących od września 2022 r. Zadania eksperta.”

Uczestnicy spotkania wysłuchają wykładu związanego z zaplanowanym tematem przewodnim oraz wezmą udział w panelu pytań i odpowiedzi.webinarium

Marcin Grzelak, email: marcin.grzelak@ore.edu.pl

Webinarium przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem platformy Zoom w godzinach 12:00-15:00.

UWAGA: Po zakończeniu rekrutacji oraz procesu weryfikacji, kandydaci otrzymają wiadomość e-mail zawierającą informację o sposobie dołączenia do szkolenia.


21.02.2024 (on-line)