Szczegóły szkolenia
Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)
Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)

Kształcenie zawodowe

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Pracownicy ze szkół i placówek: dyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli - pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli pracownicy z publicznych placówek. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę ClickMeeting. O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych dotyczących grupy docelowej oraz zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Warsztat

Cel szkolenia:
  • upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym.


Treści kształcenia
obejmują następujące zagadnienia:
– Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kompetencji personalnych i społecznych  w zawodach z branży opieki zdrowotnej.
– Kształtowanie u uczniów kompetencji personalnych i społecznych  w zawodach z branży opieki zdrowotnej.

Zajęcia (wyłącznie w formie online) – 12 lutego 2024 r. rozpoczną się o godzinie 9.00 i będą trwały do godziny 12.20, z uwzględnieniem 20 minutowej przerwy (jest możliwość dostosowania przerwy do potrzeb uczestników).ClickMeeting

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 69; tel. 22 345 37 00 wew. 236

Aby wziąć udział w rekrutacji na warsztaty online, należy:

  • założyć konto na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl i wypełnić w trakcie rejestracji wszystkie obowiązkowe pola – niewypełnienie obowiązkowego pola skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

  • Początek rejestracji: 26.01.2024 r. Zakończenie rejestracji: 9.02.2024 r. do godz. 12.00.  (Rekrutację przedłużono do 12.02.24 r. do godz. 8.40).
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na warsztaty w dniu 12.02.24 r. otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 9.02.24 r. do godziny 16.00.

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.


12.02.2024 (cała Polska (online))
Nieaktywny