Szczegóły szkolenia
Dobrostan psychiczny doradcy zawodowego
Dobrostan psychiczny doradcy zawodowego

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Zawodowego

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradcy zawodowi oraz osoby koordynujące doradztwo edukacyjno-zawodowe z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół

Przewidziana liczba uczestników: min. 50. Decyduje kolejność zgłoszeń.

webinarium

Wydział Doradztwa Zawodowego ogłasza rekrutację na bezpłatne webinarium on-line "Dobrostan psychiczny doradcy zawodowego", które odbędzie się  5 lutego 2024 roku.

Webinarium przeznaczone jest dla doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych.

Celem wydarzenia jest:

1. Rozwijanie kompetencji budowania poczucia dobrostanu oraz oszczędzania swoich zasobów. 

2. Zapoznanie z teorią self- regulation.

Przewidziane są dwa 90-minutowe bloki tematyczne:

  • Blok I

    „Samo dobro”- o dobrostanie psychicznym słów kilka.

    "Samoregulacja jako rozwój samoświadomości".

    Blok II - część warsztatowa
  • Dobrostan psychiczny doradcy zawodowego w ujęciu praktycznym.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia swego udziału niż poprzez wypełnienie formularza on-line.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

O zakwalifikowaniu do udziału w webinarium zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest również:

  • umiejętność podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu,

  • umiejętność korzystania z platformy ZOOM

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

Przewidziana liczba uczestników kursu to min. 50 osób.

Początek rejestracji: 24.01.2024 r., zakończenie rejestracji: 30.01.2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na webinarium. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail z informacją o wyniku rekrutacji do 02.02.2024 r. do godz. 16.00. Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w webinarium zostanie przesłane drogą mailową.platforma e-learningowa ORE, https://e-kursy.ore.edu.pl/

Małgorzata Stępkowska-Olewnik, tel.: 22 345 37 63, e-mail: malgorzata.stepkowska-olewnik@ore.edu.pl Marta Koch-Kozioł e-mail: marta.koch-koziol@ore.edu.pl

24.01.2024 - 05.02.2024
Nieaktywny