Szczegóły szkolenia
Diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi - wykorzystanie adaptowanego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA-1
Diagnoza funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi - wykorzystanie adaptowanego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA-1

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy

Szkolenie

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie: www.e-kursy.ore.edu.pl oraz https://zoom.us/pl w dniu 6 grudnia 2023 r., w godzinach 10:00-15:00.

Szkolenie będzie obejmowało 6 godz. dydaktycznych zajęć o charakterze wykładowo-warsztatowym. Jego celem jest przygotowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do stosowania adaptacji narzędzia diagnostycznego TROS-KA -1 oraz prowadzenia wsparcia postdiagnostycznego wspierającego rozwój kompetencji psychospołecznych uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych uczniów.

Szkolenie kierowane jest do diagnostów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne, przygotowane przez Prowadzących.

platforma e-kursy.ore.edu.pl; platforma zoom.pl

Katarzyna Nowakowska, katarzyna.nowakowska@ore.edu.pl, tel. 22 570-83-59

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat (miejsce zatrudnienia, tj. poradnia psychologiczno-pedagogiczna) oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają taką informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


06.12.2023
Nieaktywny