Szczegóły szkolenia
Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

nauczyciele, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

celowany

Stacjonarne

Analiza 10 zasad edukacji ekologicznej, jako warunków wstępnych skutecznej realizacji założeń edukacyjnych; znaczenie wrażliwości, szacunku, wartościowania i odpowiedzialności w procesie; edukacji ekologicznej; poznanie zestawu gier i zabaw realizujących kluczowe cele nauczania o człowieku i przyrodzie i ukazujących, że cały świat jest zależnością.


Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

michal.filus@ore.edu.pl

29.11.2023
Nieaktywny