Szczegóły szkolenia
"Rynek pracy dostępny dla wszystkich" szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy
"Rynek pracy dostępny dla wszystkich" szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy

Doradztwo zawodowe

Zespół ds. realizacji programu "Za życiem"

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy zawodowi ze szkół i placówek

otwarty

Warsztat

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli , którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności efektywnego włączania w treści zajęć edukacyjnych zagadnień, które ułatwią dzieciom i młodzieży, w tym uczniom i uczennicom z niepełnosprawnością i innymi szczególnymi potrzebami, przejście
na kolejne etapy edukacyjne, a finalnie aktywność na rynku pracy.

Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych, podzielone jest na trzy moduły. Pierwszy moduł ma charakter  samokształceniowy, realizowany na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Po lekturze materiałów samokształceniowych i zaliczeniu trzech krótkich testów sprawdzających, odbywa się warsztatowe spotkanie online z trenerem w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci poradników metodycznych z zakresu tranzycji, opracowanych na każdy etap edukacyjny. Przygotowana zostanie też gra interaktywna do wykorzystania w szkołach, w której uczniowie będą mogli wcielić się w różne zawody i sprawdzić swoje predyspozycje.
Dla uczniów powstaną także trzy krótkometrażowe filmy edukacyjne pn: „Odkryj swoją pasję. Pasujące zawody”, „Pokaż, na co cię stać. Dostępny rynek pracy” oraz „Zdrowe wybory zawodowe”.Warszawa

tranzycja@ore.edu.pl

20.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

20.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

20.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 20 wolnych miejsc)

19.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

19.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

19.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 20 wolnych miejsc)

18.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

18.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

18.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 19 wolnych miejsc)

16.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

16.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

16.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 20 wolnych miejsc)

15.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

15.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

15.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 20 wolnych miejsc)

14.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

14.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

14.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 20 wolnych miejsc)

13.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

13.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

13.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 20 wolnych miejsc)

12.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

12.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

12.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 20 wolnych miejsc)

11.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 20 wolnych miejsc)

11.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 20 wolnych miejsc)

11.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 20 wolnych miejsc)

08.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, brak wolnych miejsc)
Miejsca wyczerpane

08.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 4 wolnych miejsc rezerwowych)

08.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 4 wolnych miejsc)

07.12.2023 (Platforma Clickmeeting 10:00-13:00, 5 wolnych miejsc rezerwowych)

07.12.2023 (Platforma Clickmeeting 17:00-20:00, 7 wolnych miejsc)

07.12.2023 (Platforma Clickmeeting 18:00-21:00, 10 wolnych miejsc)