Szczegóły szkolenia
Między filozofią a edukacją klasyczną
Między filozofią a edukacją klasyczną

kultura, łacina, historia, wychowanie, edukacja klasyczna

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI

nauczyciele filozofii, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele religii, nauczyciele etyki

webinarium

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji ma przyjemność zaprosić czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) nauczycieli polonistów, nauczycieli etyki i filozofii na webinarium

Między filozofią a edukacją klasyczną

które odbędzie się 28 listopada 2023 r. z okazji wznowienia książki prof. dra hab. Włodzimierza Dłubacza, O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości (wyd. Biały Kruk, 2023; wyd. I: 1994). 

Uczestnicy webinarium:

  • Zapoznają się z pojęciem kanonu kultury jako podstawą dla kształtowania w uczniach prawidłowego rozumienia ról, zadań i celów filozofii.

  • Dowiedzą się, czym różni się filozofia w klasycznym znaczeniu od nowoczesnych definicji tego pojęcia.

  • Nabędą wiedzy z zakresu współczesnych zagrożeń oraz przeszkód w odbiorze klasycznych dzieł filozoficznych.

  • Zapoznają się z kompetencjami oraz wzorcami postaw i przekonań tworzącymi tzw. „kulturę filozoficzną”, która oznacza m.in. samodzielne, świadome i twórcze rozwijanie refleksji o charakterze filozoficznym przez nauczyciela i uczniów.

  • Nabędą wiedzy na temat wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy kanonem kultury klasycznej a zadaniami stojącymi przed współczesną myślą filozoficzną.

  • Dowiedzą się, jakie są podstawowe pojęcia klasycznej filozofii.Ośrodek Rozwoju Edukacji

Referent: dr Michał Gołębiowski, e-mail: michal.golebiowski@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00, wew. 204

Kryteria i kolejność naboru:

  • adresatem są czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele filozofii, etyki, religii, historii, języka polskiego i łaciny;
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego;
  • kolejność zgłoszeń;
  • rejestracja i logowanie przez platformę Zoom.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informację o przyjęciu na szkolenie lub niezakwalifikowaniu, otrzymają Państwo mailem – po zakończeniu rekrutacji. 

Zainteresowani rejestrujacy się na szkolenie a  niespełniajacy wymagań zostaną usunięci z listy kandydatów bez uprzedniego powiadomienia. 

Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w webinarium udostępnione zostanie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie Szkoleń ORE w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania zaświadczenia (obecność na wszystkich zajęciach).

 


28.11.2023 (Warszawa)
Nieaktywny