Szczegóły szkolenia
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja VIII
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja VIII

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy MOW, pracownicy MOS, pracownicy bibliotek pedagogicznych, specjaliści szkolni zajmujący się profilaktyką agresji i przemocy rówieśniczej

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę www.e-kursy.ore.edu.pl.

Kurs e-learningowy

Zapraszamy do udziału w kursie e-learningowym dotyczącym wsparcia merytorycznego pracowników oświaty w zakresie przeciwdzialania przemocy rówieśniczej. 

Cel ogólny
: Poszerzenie wiedzy pracowników oświaty w zakresie profilaktyki agresji
i przemocy.

Cele szczegółowe:

  1. Dostarczenie podstawowych informacji dotyczących agresji i przemocy rówieśniczej.
  2. Zaprezentowanie Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego.

Tematyka poszczególnych modułów

Moduł 1. Zjawisko przemocy rówieśniczej – kluczowe zagadnienia

Moduł 2. Wprowadzenie do interwencji oraz Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego

Moduł 3. Zebranie informacji i rozmowy indywidualne

Moduł 4. Rozmowy sprawdzające i spotkania grupowe


Szkolenie realizowane będzie od 14 listopada do 14 grudnia 2023 r.
Rekrutacja na szkolenie zaczyna się 14 listopada i potrwa do 12 grudnia 2023. 


Sylabus.pdf
Celem szkolenia jest  wsparcie merytoryczne pracowników oświaty w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.


Platforma Moodle: e-kursy.ore.edu.pl

Wydział Wychowania i Profilaktyki - Anna Studniczek - anna.studniczek@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.
Przeznaczony dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki, pracowników kuratoriów oraz nauczycieli. 

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, MOS, MOW lub w szkole.

Szkolenie jest bezpłatne.


Szkolenie prowadzone jest od 14 listopada do 14 grudnia 2023