Szczegóły szkolenia
Doskonalenie kompetencji metodyczno-dydaktycznych nauczycieli języka hiszpańskiego
Doskonalenie kompetencji metodyczno-dydaktycznych nauczycieli języka hiszpańskiego

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze oraz BIURO RADCY DS. EDUKACJI AMBASADY HISZPANII w Polsce

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele języka hiszpańskiego

Szkolenie

Szkolenie odbedzie się w dwóch różnych terminach i w dwóch różnych lokalizacjach, uprzejmie prosimy o uważane zapoznanie się z harmonogramem każdego formy doskonalenia - nie są identyczne. Udział można wziąc jedynie w jednym spotkaniu.

Uczestnicy szkolenia

  • poznają rodzaje aktywności służące niwelowaniu konfliktów w grupie 

  • dowiedzą się, jak tworzyć, wykorzystując techniki ludyczne, atmosferę sprzyjającą nauce i rozwijającą kompetencje komunikacyjne uczniów

  • będą potrafili wykorzystać teksty literackie jako źródło o wiedzy kulturze i społeczeństwie, rozwijające kompetencje, zdolności i strategie komunikacyjne oraz kompetencje międzykulturowe

  • nauczą się, jak wyszukiwania tekstów literackich motywujących uczniów do działania i generujących pozytywny odbiór 

  • dowiedzą się jak tworzyć zasoby edukacyjne audiowizualne, piktograficzne itp., ułatwiające zrozumienie treści literackich

  • będą umieli przygotować materiały i nauczać gramatyki z wykorzystaniem ludycznych aktywności.

     

Szkolenie jest bezpłatne i będzie prowadzone w całości w języku hiszpańskim.

Data rozpoczęcia:

1. Kraków: 24.11.2023 r., o 15:00
2. Wrocław: 25.11.2023 r., o 09:30

Data zakończenia:

1. Kraków: 24.11. 2023 r., o 19:40
2. Wrocław: 25.11.2023 r., o 14:001. Instytut Cervantesa w Krakowie, 2.Uniwersytet Wrocławski

Anna Susek, starsza specjalistka ds. języków romańskich Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

 

Terminy i lokalizacja szkolenia: 

1. (piątek) 24 listopada 2023 r., 
Instytut Cervantesa w Krakowie ul. Kanoniczna, 12 31-002 Kraków

2. (sobota) 25 listopada 2023 r., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej, 
     pl. biskupa Nankiera 4,50-140 Wrocław

 

Kryteria i kolejność naboru:

Adresat

Wyłącznie czynni zawodowo i pracujący w publicznym systemie edukacji:

1. nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się językiem hiszpańskim

2. nauczyciele języka hiszpańskiego.


Osoby nie spełniajace wymagań formalnych a rejestrujące się na szkolenie zostaną usunięte z listy kandydató bez powiadomienia. 


Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta Uczestnika na platformie Szkoleń ORE. Otrzymają je jedynie uczestnicy biorący udział w całym szkoleniu (4 godziny dydaktyczne). Zostanie udostępnione  w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia. Osoby uprawnione otrzymają pocztą elektroniczną informację z instrukcją pobierania.

 

 


25.11.2023 (Wrocław)
Nieaktywny

24.11.2023 (Kraków)
Nieaktywny