Szczegóły szkolenia
Uczeń w sytuacji kryzysowej – działania wspierające na poziomie szkoły
Uczeń w sytuacji kryzysowej – działania wspierające na poziomie szkoły

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele szkół i placówek, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

otwarty

Szkolenie

Cele:
  • zaprezentowanie narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej
  • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania problemu oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych
  • omówienie działań wspierających na poziomie szkoły wobec sytuacji kryzysowej uczniów oraz roli szkoły w budowaniu strategii antykryzysowej na terenie szkołyonline

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia.2023 r., online.
O zakwalifikowaniu do udziału w formie doskonalenia decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają informację pocztą elektroniczną. Link do wydarzenia zostanie przesłany najpóźniej 5.12.2023 r. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


05.12.2023 (online)
Nieaktywny