Szczegóły szkolenia
Uczeń w sytuacji kryzysowej – przyczyny, symptomy, wybrane sposoby reagowania
Uczeń w sytuacji kryzysowej – przyczyny, symptomy, wybrane sposoby reagowania

Specjalne potrzeby edukacyjne

WSPE

przedstawiciele szkół i placówek, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych

otwarty

Szkolenie

Cele:
  • zapoznanie uczestników z przyczynami i symptomami kryzysu uczniów oraz sposobami funkcjonowania uczniów będących w kryzysie
  • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania problemu oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej profilaktycznych działań szkoły

online

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Szkolenie odbędzie się 4 grudnia.2023 r., online.
O zakwalifikowaniu do udziału w formie doskonalenia decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają informację pocztą elektroniczną. Link do wydarzenia zostanie przesłany najpóźniej 4.12.2023 r. 

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


04.12.2023 (online)
Nieaktywny