Szczegóły szkolenia
Moduł 1. Temat: Metody i techniki na wyrażanie emocji, uczuć i postaw. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.
Moduł 1. Temat: Metody i techniki na wyrażanie emocji, uczuć i postaw. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Projektów - ZZ, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

nauczyciele Wychowania do Życia w Rodzinie

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie

Warsztat

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Moduł 2Przykładowe formy zajęć z uczniami na lekcjach wychowania do życia w rodzinie.

Celem warsztatów jest:
1. Wsparcie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie w zakresie metod pracy oraz form stosowanych na  zajęciach.
2. Poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do stałych sprawności w czynieniu dobra.Stacjonarne - Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302

Anna Powązka - anna.powazka@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 34


Kryteria naboru:

  1. Czynni zawodowo nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni wychowania do życia w rodzinie i pracujący w publicznych placówkach systemu edukacji.
  2. Wypełnienie online formularza rejestracyjnego.
  3. Kolejność zgłoszeń.


Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejstrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.Ponieważ ilość osób jest ograniczona, prosimy, aby osoby zarejestrowane, które z przyczyn losowych, nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu, zgłosiły rezygnację do 15.11.2023r. do pani Anny Powązki, by umożliwić innym osobom uczestnictwo w warsztatach.
Kontakt: anna.powazka@ore.edu.pl. tel. 22 345 37 34 lub 22 345 37 00 wew.415
Program:

9.00 – 9.30

 

Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45

Rozpoczęcie

9.45 –11.00

Część pierwsza

Co sprzyja czynieniu dobra przez człowieka? Sprawność lub skłonność do czynienia dobra

Daniela Bartosiak, nauczyciel konsultant MSCDN, trener wojewódzki programu Wektory życia, wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel chemii i WDŻ 

11.00 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 12.45

Część druga

Co sprzyja czynieniu dobra przez człowieka? Sprawność lub skłonność do czynienia dobra

Daniela Bartosiak, nauczyciel konsultant MSCDN, trener wojewódzki programu Wektory życia, wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel chemii i WDŻ 

12.45 – 13.30

Poczęstunek

13.30 –14.45

Część pierwsza

Kształtowanie w uczniach postaw  wykazujących cechy zdrowych relacji interpersonalnych oraz rozpoznawanie symptomów zachowań dysfunkcyjnych związanych z okresem dorastania 

 

Barbara Paź, pedagog, współautorka programów profilaktycznych, edukator nauczycieli, doradca życia rodzinnego

 

14.45 – 15.00

Przerwa kawowa

15.00 – 16.30

Część druga

Kształtowanie w uczniach postaw  wykazujących cechy zdrowych relacji interpersonalnych oraz rozpoznawanie symptomów zachowań dysfunkcyjnych związanych z okresem dorastania 

 

Barbara Paź, pedagog, współautorka programów profilaktycznych, edukator nauczycieli, doradca życia rodzinnego

 

16.30  - 16.45

 

Zakończenie warsztatów

 Szkolenie jest bezpłatne.


Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu dostępne będzie do samodzielnego pobrania z konta  Uczestnika na platformie   Szkolenia ORE najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia warsztatów.
Osoby uprawnione otrzymają od prowadzącego szkolenie instrukcję pobierania dokumentu (obecność na całym szkoleniu).


 

 


17.11.2023 (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302)
Nieaktywny